Posts by Johan Schippers

Kruipruimte
Kwaaitaal of Manta vloeren en veiligheid'>

Kwaaitaal of Manta vloeren en veiligheid

Kwaaitaal of Manta vloer

In het hele land zijn in woningen welke tussen 1965 en 1984 zijn gerealiseerd betonvloeren toegepast van Kwaaitaal of Manta. Deze prefab betonvloeren zijn voornamelijk gebruikt als begane grondvloer. Bij het productieproces van de prefab vloerelementen werd (om het productieproces te versnellen en dus om meer productie te kunnen draaien) calciumchloride toegevoegd aan de beton. Door het gebruik van calciumchloride in het beton kan corrosie ontstaan op de stalen betonwapening.

Vooral in een vochtige omgeving kan deze corrosie gemakkelijk optreden. Op den duur kunnen door de corrosie stukken beton afbreken, waardoor de sterkte en daarmee de veiligheid van de vloer afneemt. Door het afbreken van die stukken beton komt er meer betonstaal vrij te liggen waardoor de corrosie in snelheid en omvang toeneemt. Een proces wat eenmaal begonnen dus binnen een relatief korte termijn veel schade kan veroorzaken.

Volgens de statistieken hebben ongeveer 110.000 woningen hier last van. In het ergste geval betekent dit dat de begane grondvloer kan breken. In de minst ernstige situatie kun je er nog rustig 25 jaar op leven. Hoe weet je of een vloer betonschade heeft en wat kun je er dan aan doen?

Ongeveer 25 procent van de vloeren is (in min of meerdere) vorm aangetast

Uit onderzoek van de Stichting Bouw Research (hierna SBR) blijkt dat betonschade mogelijk is bij ongeveer 110.000 woningen. In 75 procent van de gevallen hoeft de vloer echter niet te worden versterkt. hiervan zijn bij 48 procent geen, en bij 27 procent wel schadeverschijnselen waargenomen, maar zijn deze schadeverschijnselen niet zodanig dat in de komende 25 jaar versterking van de vloer nodig is of zal zijn. Bij 25 procent van de vloeren moeten nu of op termijn wél maatregelen worden genomen.

Zijn de herstelkosten ergens te verhalen?

De productiemethode waarbij verhardingsversnellers zoals calciumchloriden werden gebruikt is vooral gebruikt in Kwaaitaal vloeren van de firma ‘Kwaaitaal Vormbeton BV’ en Manta vloeren van ‘Betonindustrie Woerden BV’. Deze bedrijven zijn inmiddels failliet, maar veel bewoners zitten nog met deze vloeren in huis. De schade is dus niet meer te verhalen en komt dientengevolge voor rekening van de eigenaar van de woning. De herstelkosten zijn afhankelijk van de omvang van de schade. De gemiddelde herstelkosten per woning bedragen € 4.500 excl. BTW. Inclusief de inspectiekosten komt de schade landelijk op 306 miljoen euro.

Is er bij mijn woning risico op betonrot?

Betonschade kan optreden in woningen die gebouwd zijn tussen 1965 en 1981. Wanneer uw woning in een andere periode is gebouwd hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer uw woning uit deze bouwperiode stamt en u wilt weten of uw vloer in de categorie ‘gunstig’ (75 procent) of ‘ongunstig’ (25 procent) valt, kunt u een inspectie laten uitvoeren door een onafhankelijk en gespecialiseerd bouwkundig adviesbureau zoals Schippers Bouwconsult BV.

Maatregelen en onderzoek.

Een bouwkundige keuring kan een eerste indicatie geven staat en conditie van de Kwaaitaal of Manta vloer. Bij een diepgaander onderzoek, een kruipruimte inspectie, wordt de gehele vloer in kaart gebracht en word bepaald of en welke reparatiemaatregelen nodig zijn.

Indien er herstel noodzakelijk is is het tot na uitvoering van de herstelwerken beter om extra belastingen van de vloer te vermijden. Dit door bijvoorbeeld even géén hossende verjaarspartij met de hele familie en alle vrienden te organiseren. Daarnaast kan je ook beter even géén stapels verhuisdozen met boeken in het midden van de vloer neer te zetten. Wanneer deze voorzichtigheid in acht wordt genomen, bestaat er volgens deskundigen geen gevaar dat de vloer binnen twee jaar na het constateren van de extra doorbuiging plotseling zal bezwijken. De voortgang van de corrosie is daarvoor te gering.

U hebt dus in principe voldoende tijd om advies in te winnen, offertes aan te vragen en de werkzaamheden uit te laten voeren.

Kunt u zelf controleren of uw vloer een Kwaaitaal vloer is?

Jazeker! U kunt eenvoudig zelf vaststellen of uw vloer heeft van het type Kwaaitaal. Uw woning dient ten eerste tussen 1965 en 1981 gebouwd te zijn. Kwaaitaal vloeren zijn te herkennen aan de gewelfde onderkanten. De elementen zijn 500mm breed en 180 mm of 205mm hoog. Op de kopse kant zit meestal een kunststof kopschot waarin de naam Kwaaitaal zichtbaar is. Soms staat de naam Kwaaitaal gestempeld op de onderkanten. Het kruipluik zit in het gewelfde deel.

Wilt U een onderzoek laten uitvoeren door Schippers Bouwconsult? Klik dan HIER

Read more
Sog679 e1456822093382
lid van NVDO Sog'>

lid van NVDO Sog

Lid NVDO

Sinds januari 2016 zijn wij lid van NVDO. Deze afkorting staat voluit voor: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud.

Schippers Bouwconsult is aangesloten bij de sectie Sog (Sectie onroerend goed), kring West.

Voor meer info zie http://www.nvdo.nl/sog/

Het lidmaatschap bij NVDO onderscheid ons van de concurrentie. Wij blijven constant bijscholen op het gebied van doelmatig onderhoud.

U treft de ledenlijst van NVDO hier: http://www.nvdo.nl/leden-lijst/

Read more
meeloop keuring Den Haag
Integraal Inspecteur Woningen'>

Integraal Inspecteur Woningen

.De eerste drie inspecteurs bij Schippers Bouwconsult BV startten in september 2015 met de cursus Integraal Inspecteur Woningen.

Wat is een Integraal Inspecteur Woningen?

De Integraal Inspecteur Woningen is een vaktechnisch bekwame woninginspecteur welke bekend is met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd zijn in de NEN2767 en de NEN-NTA8060.

De woninginspecteur richt zich tot de technische opname en rapportage van bestaande woningen.
[sociallocker]

Wat is het kennisniveau van een Integraal Inspecteur Woningen?

De Integraal Inspecteur Woningen wordt getoetst op kennis en toepassing van de NEN2767 deel 1 & 2, Bouwbesluit bestaande bouw, bouwgebreken en rapportagemethodiek. De woninginspecteur dient in staat te zijn de conditiemeting en de risicobeoordeling toe te passen op individuele bestaande woningen.

De inspecteur dient in staat te zijn zelfstandig woningen te inspecteren, de inspectieresultaten te rapporteren en de resultaten van andere inspecteurs te beoordelen.

Vervolgens dient de inspecteur in staat te zijn om op basis van de inspectiegegevens een advies te formuleren alsmede een kostenindicatie te geven voor zowel direct noodzakelijke herstelwerkzaamheden als die op termijn.

Register Inspecteur

Op donderdag 23 oktober hebben alle 3 de inspecteurs die de cursus volgen het theorieexamen met goed gevolg afgesloten. De drie inspecteurs scoorden respecievelijk een 9 en twee maal een 7 voor de theorie. Op vrijdag 30 oktober was de praktijktoets. Alle 3 de heren zijn geslaagd en mogen zich vanaf 01 november Integraal Inspecteur Woningen noemen en zich inschrijven in het register IIW van Sertum.

De titel Integraal Inspecteur Woningen mag alleen worden gevoerd door personen die de opleiding tot Integraal Inspecteur Woningen hebben gevolgd en met goed gevolg hebben afgesloten. Daarnaast dienen ze jaarlijks de benodigde PE punten behalen tijdens de verplichte bijscholingscursussen. Personen die niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijkse bijscholing of de benodigde PE punten niet behalen worden uitgeschreven uit het register IIW van Sertum.

Met deze stap gaat Schippers Bouwconsult BV weer een stapje verder dan de meeste concurrenten en wordt kennis gekoppeld aan een constante leercurve zodat de kennis altijd up-to-date is. Ook dat is kwaliteit!
[/sociallocker]

Read more
Oplevering huurwoning Laak 2A 1024x681
Oplevering nieuwbouw, waar op letten?'>

Oplevering nieuwbouw, waar op letten?

Het is bijna zover: over een paar dagen krijg je de sleutel van je nieuwbouw woning! Na een ruim een jaar lang de bouw van jouw nieuwe woning op de voet gevolgd te hebben, sta je te trappelen om de sleutels van je nieuwe woning eindelijk te ontvangen. Toch is het slim om je enthousiasme nog even te temperen. Voordat je de sleutel in handen krijgt, staat je namelijk nog iets belangrijks te wachten: het opleverings-moment. Een formeel moment, waarin je alle (zichtbare) gebreken noteert. Hoe verloopt een oplevering? En wat als je problemen tegenkomt? Wij helpen je graag op weg.

Wat is de “oplevering nieuwbouw”?

De oplevering is een belangrijke stap in de koop van jouw nieuwbouwwoning en vindt plaats zo gauw aannemer klaar is met de woning en deze “klaar is voor bewoning”. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je cv-ketel werkt en dat het water is aangesloten. Op deze lang verwachte dag loop je samen met de aannemer (de bouwer) de woning van boven tot onder door om te checken of alle werkzaamheden volgens plan – en correct – zijn uitgevoerd. Ook vindt (vaak) de sleuteloverdracht plaats. Daarna is de woning officieel van jou.

Tip: is jouw nieuwbouwwoning nog niet klaar? Dan mag je de oplevering weigeren.

Moet ik een vooroplevering doen?

Een of twee weken voordat de echte oplevering plaatsvindt, kun je een vooroplevering doen. Dit is niet verplicht, maar wel handig. Alle gebreken die je tijdens deze vooroplevering tegenkomt, kunnen vaak al voor de oplevering worden verholpen. Daardoor blijven er bij de echte oplevering nog maar weinig – of misschien zelfs geen – gebreken meer over en zijn er dan dus ook minder herstelwerkzaamheden nodig. En, niet onbelangrijk, hoe minder issues tijdens de oplevering, hoe eerder jij zorgeloos in je woning kunt gaan wonen!

Tip: Houd er rekening mee dat de woning tijdens de vooroplevering nog niet helemaal af is, waardoor de controle die je uitvoert misschien niet volledig is. Let ook op dat je tijdens de echte oplevering niet alleen de gebrekenlijst van de vooroplevering naloopt, maar wel echt de hele woning checkt, tot in de kleinste hoekjes.

Het opleveringsrapport

Tijdens de oplevering stellen jij en de aannemer het opleveringsrapport op, ook wel proces-verbaal van oplevering genoemd. In het rapport leg je alle eventuele gebreken van de woning vast. Ook beschadigingen, zoals krassen, vallen hieronder. Om discussie over het ontstaan van de beschadiging te voorkomen, zet je er in het rapport bij dat het om een beschadiging gaat. Dan kan de aannemer later in ieder geval niet zeggen dat jij deze beschadiging zelf hebt aangebracht. Zowel jij als de aannemer tekenen het opleveringsrapport.

Oplevering-huurwoning-Laak-2A-1024x681-300x200 Oplevering nieuwbouw, waar op letten?

Gebreken bij oplevering nieuwbouw

Zijn er nog gebreken? Dan moet de aannemer alle gebreken die in het rapport staan binnen drie maanden herstellen, als je bij de koop van de woning de model koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend tenminste.

Je kunt bij de oplevering 5% van de aanneemsom bij de notaris in depot laten storten. Hiermee heb je een stok achter de deur, mocht de aannemer de gebreken niet binnen drie maanden hebben hersteld. Zijn de gebreken niet binnen deze periode hersteld? Laat dat dan, voordat de drie maanden zijn afgelopen, door middel van een aangetekende brief aan de notaris en de aannemer weten.

Meenemen naar de oplevering

Het is niet verstandig om met lege handen naar de oplevering te gaan. Er zijn namelijk zoveel dingen te controleren dat je vast niet alle details hebt kunnen onthouden. Vergeet daarom niet om deze lijsten mee te nemen:

 • De meer- en minderwerklijst
 • De eventuele vooropleverlijst

Tip: ben je niet zo zeker van jouw eigen kennis en kunde rondom de technische kant van de oplevering? Dan is het slim om een bouwkundige mee te nemen om een opleveringskeuring nieuwbouw te laten doen, Schippers Bouwconsult staat u graag terzijde bij uw opleveringskeuring

Wilt u een opleveringskeuring door Schippers Bouwconsult laten uitvoeren?
bestel nu »

Gebreken ontdekken

Heeft u gebreken in huis ontdekt na de oplevering?

U kunt de bouwer aansprakelijk stellen voor gebreken die u na de oplevering ontdekt. Dit is geregeld in uw koopcontract en wordt de contractuele aansprakelijkheid genoemd. Dit moet wel binnen een bepaald tijdsbestek gebeuren en geldt alleen wanneer u een model koop-/aannemingsovereenkomst heeft.

Contractuele aansprakelijkheid

 • Herstelperiode: 3 maanden
  Alle gebreken die in het opleverrapport zijn gemeld, moet de bouwer volgens contract binnen drie maanden herstellen.
 • Onderhoudsperiode: 6 maanden
  De onderhoudsperiode geldt tot 6 maanden na de oplevering. Ook tekortkomingen die in deze periode opduiken, moet de bouwer herstellen.
 • Verborgen gebreken: 5,5 jaar
  Dit zijn gebreken die pas na de oplevering worden ontdekt en ook niet eerder ontdekt hadden kunnen worden. Denk aan een lekkage. Een bouwer blijft hier 5 jaar na de onderhoudsperiode aansprakelijk voor. Meld het gebrek tijdig schriftelijk aan de bouwer en dien uw vordering op tijd in bij de rechter of arbiter.
 • Ernstige gebreken: 20,5 jaar
  Na 5,5 jaar kunt u de bouwer alleen nog aansprakelijk stellen voor heel ernstige gebreken. Dit zijn bijvoorbeeld gebreken die de constructie van de woning ernstig aantasten. Denk aan het instorten van het dak of funderingsproblemen. Dit kunt u tot maximaal 20,5 jaar na oplevering doen.

Aanvulling aansprakelijkheid

Naast de contractuele aansprakelijkheid heeft u mogelijk nog garantie van SWK, Woningborg, Bouwgarant of GIW. Dit is eigenlijk een aanvulling op de contractuele aansprakelijkheid.

Stappenplan bij gebreken

Heeft u gebreken aan de woning geconstateerd na de oplevering? En is de woning of het appartement gebouwd is met SWK-, Woningborg-, of GIW-garantie?

Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Vergelijk opleveringskeuring

Regelmatig word aan ons gevraagd wat het verschil is tussen een oplevering door Vereniging Eigen Huis (VEH) en Schippers Bouwconsult BV.

Welnu, daar kunnen we heel eenvoudig in zijn:

Allereerst dien je bij Vereniging Eigen Huis (hierna VEH) lid te zijn. Dit kost je € 27,= per jaar. Die kan je dus alvast optellen bij het tarief dat VEH voor een oplevering rekent.
Vervolgens, het standaardtarief voor een oplevering bij VEH is € 223. Tel daar dus de € 27 lidmaatschap bij op zit je op € 250.
Dit is voor maximaal 2 uur. Daarna komt er € 46 per half uur bij. Meestal ben je 3 uur zoet dus tel er sowieso maar zeker 2x € 46 bij. En kom je daar 10 minuten overheen rekent VEH een 3e half uur….
U kunt dat hier nalezen.

We hebben ons tarief voor een opleveringskeuring (tijdelijk) verlaagd naar € 235,=. En dat zonder verborgen bijkomende kosten. All-in dus. Dit betekend dus dat wij een veel scherper tarief hanteren als VEH in bovenstaand voorbeeld. Een oplevering uitgevoerd door Schippers Bouwconsult BV is ALTIJD minimaal € 15 goedkoper als bij VEH. En dan hebben we het nog niet over het feit dat wij geen toeslagen rekenen en VEH per half uur extra een toeslag in rekening brengt van € 46. Tel uit je winst!

Daarnaast, onze aanpak is anders. Pragmatischer. Maar goed, dat is een moeilijk terrein en wij gaan zeker geen concurrente partijen afvallen / aanvallen.
Ieder heeft zijn eigen uitvoeringswijze. En ieder heeft zijn eigen mening over hoe een oplevering dient plaats te vinden.

Wilt u een opleveringskeuring door Schippers Bouwconsult laten uitvoeren?
bestel nu »

[kkstarratings]

Read more
schippers package silver minified
Waarom een bouwkundige keuring?'>

Waarom een bouwkundige keuring?

Waarom een bouwkundige keuring?

Waarom een bouwkundige keuring uit laten voeren bij de aankoop van een woning? Een bouwkundige keuring laat je uitvoeren als je het huis dat je wilt kopen wilt laten inspecteren op gebreken. Zo weet je als koper waar je aan toe bent.

Zeker wanneer je een ouder huis op het oog hebt, is het verstandig om deze inspectie te laten doen. Maar ook een recente woning behoeft zeker niet zonder mankementen te zijn.

Het bouwkundig rapport geeft de bouwtechnische staat van de woning weer. Daarom heet het ook wel een bouwtechnische keuring. Je kunt de gegevens uit het rapport bijvoorbeeld gebruiken bij onderhandelingen over de vraagprijs, maar tevens geeft het je een goed inzicht in de onderhoudskosten (direct en op termijn).

Hoewel in de meeste gevallen de potentiële koper de bouwkundige keuring laat doen, kun je als verkopende partij ook een bouwkundige keuring laten doen. Deze bouwkundige keuring kan de verkoop van het huis versnellen, omdat het de potentiële koper vertrouwen en zekerheid geeft. Hij krijgt hierdoor inzicht in de eventuele gebreken van het huis.

Met een bouwkundig rapport en een taxatierapport krijg je een objectief beeld van de waarde van je huis.

Hoe kies je een goede inspecteur?

Een rondje op internet leert dat er veel verschillende bouwkeuringen worden aangeboden tegen diverse tarieven.

De meeste zekerheid biedt in elk geval een gecertificeerd inspectiebureau, met rapportages die worden erkend door Nationale Hypotheek Garantie, Stichting Waarborgfonds Eigen Woning en alle bij de Autoriteiten Financiële Markten (AFM) aangesloten financiële dienstverleners.

Schippers Bouwconsult BV is daarnaast ook nog aangesloten bij de Brancheorganisatie Bouwkundig Inspectiebureaus (BBI) én bij “de geschillencommissie“. Dit geeft u extra zekerheid!

Onze inspecteurs zijn ingeschreven bij Sertum, als integraal woninginspecteur. Dit betekend dat onze inspecteurs door middel van constant onderwijs (PE-punten) qua kennis bij blijven en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.

Biedt een bouwtechnisch rapport werkelijk een garantie dat het huis dat je koopt prima in orde is? Bij het kopen van een (oud) huis is het goed om een bouwkundig rapport op te laten maken, zodat je weet waar je aan toe bent.

Ook bij de verkoop van een huis kan een rapport twijfels bij de koper wegnemen als de verkopende partij een keuring heeft laten doen. Let altijd wel goed op de kwaliteit van het inspectiebureau dat je hiervoor in de arm neemt.

 

Read more