Heeft u een huis op het oog in Amsterdam, maar wilt u zekerheid bij aankoop? In dit artikel geven de experts van Schippers Bouwconsult antwoord op de vraag: een bouwkundige keuring Amsterdam: hoe gaat dat in zijn werk? Waar een expert op let, is ook waar u zelf op zou moeten letten wanneer u een huis in Amsterdam wilt kopen. Voor zowel nieuwbouw huizen in Amsterdam als oude huizen in Amsterdam is een bouwkundige of bouwtechnische keuring aan te raden. Tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden kunnen fouten optreden die u door de mooie afwerking niet ziet. Bij oude huizen is de kans op onzichtbare gebreken groot. U bent voor de koop zelfs verplicht om hetgeen u koopt, te inspecteren. Wanneer u hiervan afziet, heeft u later weinig tot geen rechten. 

Waarom een bouwkundige keuring, met name voor oude huizen in Amsterdam?

Amsterdam is een prachtige stad, al in het jaar 1275 verschijnt Amsterdam in de geschreven geschiedenis. De historie die u in deze stad voelt, wordt mede bepaald door de prachtige oude panden. Sommige van deze panden zijn al meer dan 500 jaar oud. U kunt zich voorstellen dat bij een oud huis in Amsterdam kopen, een bouwkundige keuring wel aan te raden is. Want in honderden jaren tijd kan er veel gebeurd zijn. Dit artikel gaat in op de bouwkundige keuring van oude panden. Voor nieuwe panden is dit vergelijkbaar, maar bij oude panden zijn er extra zaken waarop gelet moeten worden. Een bouwkundige keuring brengt in kaart wat de gebreken zijn en waar u rekening mee dient te houden. Het kan nog steeds zijn dat u het pand koopt, maar het geeft u een sterkere positie in onderhandelingen. Tijd om te kijken naar een bouwkundige keuring Amsterdam: hoe gaat dat in zijn werk? 

Hoe gaat een bouwkundige keuring in Amsterdam in zijn werk?

Wist u dat zowel het centraal station in Amsterdam als het Paleis op de Dam op houten palen gefundeerd zijn? Hetzelfde geldt voor veel andere panden in Amsterdam. Controle van de fundering is bij alle bouwkundige keuringen in Amsterdam van belang. De expert bekijkt of het huis verzakt is en welke kant het op gezakt is. Ook zal de bouwkundig inspecteur de fundering inspecteren en beperkt naar de kruipruimte kijken. Schimmels en bacteriën kunnen het hout van de palen aantasten. Indien dit het geval is, zal er actie ondernomen moeten worden of kan het zijn dat u beter van de koop af kunt zien. Niet iedere kruipruimte is geschikt voor ieder type inspectie. Hierbij is de bouwkundig inspecteur gebonden aan de geldende Arbowet regels voor kruipruimtes. Zo geldt er een minimale hoogte van de kruipruimte en een maximale werkruimte vanaf de toegang tot de kruipruimte. De inspecteur zal altijd een inventarisatie maken met een risicoanalyse alvorens hij de kruipruimte zal betreden.

Metselwerk en gevels

Het Parool kopte eens “Amsterdam is een grote bouwput” en dat klopt. In de afgelopen honderden jaren zijn er inderdaad in Amsterdam op heel veel plekken werkzaamheden geweest. Grote werkzaamheden zoals de aanleg van de Noord Zuidlijn, maar ook particuliere werkzaamheden bij buren kunnen schade aan panden toebrengen. Vaak wordt dit zichtbaar in de gevel en het metselwerk. U ziet het misschien niet, maar een visuele inspectie van gevels en metselwerk tijdens de bouwkundige keuring kan schade aan het licht brengen. 

Loden leidingen en asbest

In Amsterdam komen loden leidingen met name voor in panden die vóór 1960 zijn gebouwd. Bij de bouwkundige keuring Amsterdam, zal de bouwkundig expert hier ook zeker op letten. Loden leidingen zijn slecht voor de gezondheid en moeten daarom vervangen worden. Asbest is tot de jaren 80 veel gebruikt, niet alleen als daken van schuren, maar ook als asbestcement in veel panden. Ook in Amsterdamse panden, met name van voor de jaren 80 kan asbest aanwezig zijn. Een bouwkundige keuring om dit aan het licht te brengen is dus noodzakelijk.

Het dak op

Bij de bouwkundige keuring hoort ook onderzoek naar de dakconstructie, goten, dakbedekking en eventuele schoorsteen. Geloof de makelaar of verkoper niet op zijn of haar woord, maar laat zelf de staat van het dak beoordelen. Is er wellicht lekkage of in het verleden lekkage geweest? Dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben zoals houtrot of schimmel. Laat dit onderzoeken voor het na de koop uw probleem is geworden. Wij werken altijd volgens de meest recente regels van de Arbowet. Bij het werken op daken kan het daardoor voorkomen dat wij niet alles kunnen bekijken. Daarnaast kan er toestemming van de eigenaar van het pand nodig zijn om het dak te mogen betreden of dient er informatie verstrekt te worden over de veiligheid van het dak.

Verbouwingen

De badkamer en keuken zijn bij oude huizen vaak al meerdere malen vervangen. Hoe zijn dit soort verbouwingen uitgevoerd? En welke andere renovaties zijn misschien niet allemaal even goed gedaan? Of is er sprake van lapwerk om gebreken aan het oog te onttrekken? Een visuele inspectie kan duidelijkheid bieden. Dit geldt voor het interieur, maar ook voor het exterieur, zoals aan kozijnen, houtwerk en de portiek.

Een expert ziet meer

Een visuele inspectie door een expert van de vloeren, plafonds, wanden en deuren kan meer aan het licht brengen dan u wellicht zelf gezien zou hebben. Ook installaties zoals CV ketel, ventilatiekanalen en elektrische installaties worden visueel beoordeeld. De expert kan ook onderzoek naar het risico op koolmonoxide doen.

Kunt u bij de bouwkundige keuring Amsterdam aanwezig zijn?

Jazeker, graag zelfs. Naast dat dit voor u heel leerzaam is, kan de inspecteur u wijzen op zichtbare gebreken of juist positieve aspecten van het pand. U heeft ook de tijd om vragen te stellen en u zult het rapport dat u na de bouwkundige keuring ontvangt beter begrijpen. Neem contact met Schippers Bouwconsult op om alvast meer te weten te komen over hoe de bouwkundige keuring in Amsterdam eruit zal zien.

Hoe verstrek ik opdracht voor een bouwkundige keuring in Amsterdam?

Wanneer u een bouwkundige keuring in Amsterdam wenst te laten uitvoeren dan kunt u HIER klikken om opdracht te verstrekken en meer informatie te verkrijgen.