In principe is een bouwkundige keuring in iedere provincie of woonplaats hetzelfde. Maar, in iedere plaats kunnen lokale factoren wel van invloed zijn op waar de bouwkundige inspecteur op let. In panden met een bouwjaar van voor 1970 werd voor de fundering vaak een paalconstructie gebruikt. Bij een bouwkundige keuring van oudere panden in Hilversum zal, indien dit mogelijk is, extra op de fundering gelet worden. Bij een bouwkundige keuring zal de inspecteur, afhankelijk van het type keuring dat u kiest, van het fundament tot het dak van de woning of een ander type pand bekijken. Dit artikel geeft antwoord op de vraag “een bouwkundige keuring in Utrecht: hoe te verzorgen?” Ook biedt dit artikel informatie aan over waar de inspecteur bij de bouwkundige keuring Hilversum op let.

Bouwkundige keuring Hilversum, hoe te verzorgen?

U vraagt zelf een bouwkundige keuring in Hilversum aan. De bouwkundige keuring is bij aankoop van een woning niet verplicht, maar kan door de hypotheekverstrekker wel een vereiste zijn voor het verstrekken van de financiering. U vraagt de bouwkundige keuring aan bij Schippers Bouwconsult, waarna wij op de overeengekomen datum het pand welke u naar alle waarschijnlijkheid wilt aankopen, gaan inspecteren. Na uw aanvraag verloopt het proces rondom de keuring in overleg met de inspecteur. Het kan zijn dat hij vooraf aan de keuring toestemming nodig heeft voor bijvoorbeeld endoscopisch onderzoek of technische gegevens moet weten. Per pand kunnen factoren verschillen, echter een aantal belangrijke punten van de bouwkundige keuring in Hilversum leest u hieronder.

Funderingsproblematiek Hilversum

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek heeft in Hilversum meerdere meldingen van funderingsproblemen binnen gekregen. In Hilversum is op hogere zandgrond gebouwd. Hierbij is er in de regel minder last van verzakkingen, echter er zijn meerdere soorten funderingen. Er bestaan funderingen op palen en op staal. Er kan direct op de zandgrond gefundeerd zijn, zoals bij zowel fundering op staal als middels palen. Palen, zoals u ook weet van de fundering van veel panden in Amsterdam, kunnen gaan rotten bij een wisseling in de waterstand. Bij een fundering op staal komt het woord ‘staal’ niet van het metaal, maar van ‘stal’ of ‘opstal’ wat duidt op ‘vaste plaats’ of ‘staand op’. Deze fundering wordt ook wel strokenfundering genoemd. Het pand staat op stroken die direct op de zandgrond liggen. Welke fundering een huis heeft is soms zelfs bij de eigenaar niet bekend. Het is echter een belangrijk onderdeel voor inspectie. Zeker wanneer er sprake is van verzakking van vloeren of scheuren in de muren zijn, kan dit duiden op funderingsproblematiek.

Loden leidingen Hilversum

Onlangs werd in de politiek nog gevraagd om het melden van loden leidingen verplicht te maken bij verkoop. Helaas is dit verzoek afgewezen. Lood in drinkwater is schadelijk en de mate van schade is groter dan men denkt. Vandaar dat naar verwachting volgend jaar de norm voor de maximale hoeveelheid lood in drinkwater aangescherpt zal worden. Waternet heeft vrijwel alle loden leidingen buiten de voordeur vervangen, maar met name huizen gebouwd van voor 1960, kunnen binnen nog steeds deze schadelijke loden leidingen hebben. De inspecteur zal bij een bouwkundige keuring Hilversum, zoals een aankoopkeuring, hier extra op letten. 

Asbestcontrole Hilversum

Bij asbest denken mensen vaak aan die grijze daken van boerenschuren. Echter ook in steden en zelfs binnen in woningen is veel asbest gebruikt. Met name op plaatsen waar brandveiligheid van belang is. Daardoor kan asbest tijdens een bouwkundige keuring in Hilversum ook aangetroffen worden. Anders dan bij loden leidingen het geval is, kan ook bij huizen uit de jaren 70 en 80 asbest gevonden worden tijdens bouwkundig onderzoek. In 2010 werd bij vervanging van CV ketels in de Hilversumse provincie Libellemeent ontdekt dat veel panden uit de jaren 70 asbest bevatten waarbij zelfs zonder aanraking deeltjes door de woning zweefden. Dit is uiteraard zeer schadelijk voor de gezondheid.

Wat wordt verder bij de bouwkundige keuring in Hilversum bekeken?

Naast de fundering, asbest en onderzoek naar leidingen, kijkt de inspecteur van Schippers Bouwconsult naar elektrische installaties, de CV ketel, het dak en de goten indien deze begaanbaar zijn, en de rest van het interieur en exterieur. Vanuit zijn kennis en expertise kan hij aan kleine details zien, of er verder onderzoek nodig is of niet. Bij Schippers Bouwconsult vraagt u gemakkelijk een bouwkundige keuring aan. De keuring kan vaak op korte termijn ingepland worden en indien nodig kan het bouwkundig rapport met spoed opgeleverd worden.

NHG keuring Hilversum

U kiest bij Schippers Bouwconsult zelf hoe uitgebreid de bouwtechnische keuring moet zijn. Kies voor een huis of pand in Hilversum een bouwkundig onderzoek pakket brons, zilver of goud. Per pakket verschilt de inhoud van de keuring. Echter bij alle pakketten krijgt u een voor de Hypotheek Garantie (NHG) geschikt bouwkundig rapport. Wanneer u, voordat u de bouwkundig keuring wilt inplannen, alvast vrijblijvend in gesprek wilt, is dit ook mogelijk. Dit kan met vragen over een bepaald pand in regio Hilversum, of wanneer u algemene vragen heeft. Neemt u gerust contact met ons op.