FAQ

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker indien de hypotheeknemer niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen.

Om NHG te verkrijgen is een bouwkundige keuring vereist die voldoet aan de NHG criteria. De woning wordt beoordeeld aan de hand van de richtlijnen opgesteld door de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen. Door de NHG keuring van Schippers Bouwconsult BV verkrijgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzicht in de staat van onderhoud van het pand.

Met NHG kan een (toekomstig) huis inclusief bijkomende kosten met 100% geleend geld worden gefinancierd. Door de borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen beloont de bank u met een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,5%!

U kunt bij het afsluiten van een lening ten behoeve van een verbouwing aan uw woning de Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Dit kan ook als er geen NHG is gevestigd op de bestaande lening. De kosten van een kwaliteitsverbetering moeten blijken uit bijvoorbeeld een taxatierapport, een zelfopgemaakte specificatie of een bouwkundig rapport. Bij bouwkundige voorzieningen kunt u denken aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer of het realiseren van een aanbouw aan de woning. De bestaande lening kan worden overgenomen door een andere geldverstrekker en tegelijkertijd worden verhoogd of er kan een aanvullende lening voor de verbouwing worden afgesloten. Schippers Bouwconsult is u graag van dienst bij het opstellen van de bouwkundige rapportage. Voor verdere informatie over NHG bij verbouwing verwijzen wij u graag naar deze website.

Wij streven er naar het traject van opdracht tot rapportage binnen vijf werkdagen te realiseren. Wij zijn hierbij echter o.a. afhankelijk van de agenda van de verkopend makelaar / verkopende partij. Het tijdstip van de keuring wordt altijd in nauw overleg met u gepland. Als de keuring is gepland, zorgt de inspecteur dat hij tijdig bij de woning aanwezig is. De keuring duurt, afhankelijk van de grootte van het pand, maximaal twee uur. Tijdens de keuring worden geen vaste afwerkingen verwijderd. Het rapport wordt binnen 3 dagen na de keuring naar u gemaild. Indien gewenst kunt u ook een afdruk per post ontvangen.Indien dit sneller moet kennen wij een spoedprocedure, bij een spoedprocedure ontvangt u het rapport de ochtend na de keuring in uw mailbox, en indien gewenst afgedrukt op de deurmat! Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Gerelateerd aan de Nationale Hypotheekgarantie moet u denken aan 2 kostenposten welke u bij het aangaan van de hypotheek zult moeten voldoen. Dit zijn de kosten voor het Waarborgfonds en de kosten van de keuring door Schippers Bouwconsult.

Voor de Nationale Hypotheekgarantie betaalt u eenmalig een bedrag aan het Waarborgfonds: de borgtochtprovisie. Deze provisie bedraagt 0,3% van het geleende bedrag. Omdat dit bedrag fiscaal aftrekbaar is en u door de NHG een lagere rente krijgt, verdient u de borgtochtprovisie ongeveer in een jaar terug.

Naast bouwkundige keuringen (al dan niet ten behoeve van het verkrijgen van NHG) verzorgen wij tevens opleveringen, doen wij bouwkundige onderzoeken en leveren wij second opinions inzake schadegevallen. Daarnaast leveren wij toezicht, directievoering en management op diverse bouwplaatsen en doen wij specialistisch bouwkundig onderzoek ingeval van moeilijke bouwkundige vraagstukken.

U kunt bij ons op verschillende manieren betalen. Wij accepteren cash betalingen, PIN-betalingen (ook credit-card), betaling achteraf (per factuur) en betaling vooraf per iDeal via de website. Afgestemd op de vele betaalmogelijkheden die we accepteren hebben we ook enkele kortingsregelingen.

De Algemene leveringsvoorwaarden van Schippers Bouwconsult BV treft u onderaan onze website.

De Privacy-Verklaring van Schippers Bouwconsult BV treft u onderaan onze website.

De uitleg omtrent het herroepingsrecht treft u onderaan de website. Al met al is Schippers Bouwconsult een professionele instelling waarbij het leveren van kwaliteit binnen een korte tijdsspanne tegen een scherp tarief van groot belang is.

Icoon small3