.De eerste drie inspecteurs bij Schippers Bouwconsult BV startten in september 2015 met de cursus Integraal Inspecteur Woningen.

Wat is een Integraal Inspecteur Woningen?

De Integraal Inspecteur Woningen is een vaktechnisch bekwame woninginspecteur welke bekend is met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd zijn in de NEN2767 en de NEN-NTA8060.

De woninginspecteur richt zich tot de technische opname en rapportage van bestaande woningen.
[sociallocker]

Wat is het kennisniveau van een Integraal Inspecteur Woningen?

De Integraal Inspecteur Woningen wordt getoetst op kennis en toepassing van de NEN2767 deel 1 & 2, Bouwbesluit bestaande bouw, bouwgebreken en rapportagemethodiek. De woninginspecteur dient in staat te zijn de conditiemeting en de risicobeoordeling toe te passen op individuele bestaande woningen.

De inspecteur dient in staat te zijn zelfstandig woningen te inspecteren, de inspectieresultaten te rapporteren en de resultaten van andere inspecteurs te beoordelen.

Vervolgens dient de inspecteur in staat te zijn om op basis van de inspectiegegevens een advies te formuleren alsmede een kostenindicatie te geven voor zowel direct noodzakelijke herstelwerkzaamheden als die op termijn.

Register Inspecteur

Op donderdag 23 oktober hebben alle 3 de inspecteurs die de cursus volgen het theorieexamen met goed gevolg afgesloten. De drie inspecteurs scoorden respecievelijk een 9 en twee maal een 7 voor de theorie. Op vrijdag 30 oktober was de praktijktoets. Alle 3 de heren zijn geslaagd en mogen zich vanaf 01 november Integraal Inspecteur Woningen noemen en zich inschrijven in het register IIW van Sertum.

De titel Integraal Inspecteur Woningen mag alleen worden gevoerd door personen die de opleiding tot Integraal Inspecteur Woningen hebben gevolgd en met goed gevolg hebben afgesloten. Daarnaast dienen ze jaarlijks de benodigde PE punten behalen tijdens de verplichte bijscholingscursussen. Personen die niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijkse bijscholing of de benodigde PE punten niet behalen worden uitgeschreven uit het register IIW van Sertum.

Met deze stap gaat Schippers Bouwconsult BV weer een stapje verder dan de meeste concurrenten en wordt kennis gekoppeld aan een constante leercurve zodat de kennis altijd up-to-date is. Ook dat is kwaliteit!
[/sociallocker]