Kwaaitaal of Manta vloer

In het hele land zijn in woningen welke tussen 1965 en 1984 zijn gerealiseerd betonvloeren toegepast van Kwaaitaal of Manta. Deze prefab betonvloeren zijn voornamelijk gebruikt als begane grondvloer. Bij het productieproces van de prefab vloerelementen werd (om het productieproces te versnellen en dus om meer productie te kunnen draaien) calciumchloride toegevoegd aan de beton. Door het gebruik van calciumchloride in het beton kan corrosie ontstaan op de stalen betonwapening.

Vooral in een vochtige omgeving kan deze corrosie gemakkelijk optreden. Op den duur kunnen door de corrosie stukken beton afbreken, waardoor de sterkte en daarmee de veiligheid van de vloer afneemt. Door het afbreken van die stukken beton komt er meer betonstaal vrij te liggen waardoor de corrosie in snelheid en omvang toeneemt. Een proces wat eenmaal begonnen dus binnen een relatief korte termijn veel schade kan veroorzaken.

Volgens de statistieken hebben ongeveer 110.000 woningen hier last van. In het ergste geval betekent dit dat de begane grondvloer kan breken. In de minst ernstige situatie kun je er nog rustig 25 jaar op leven. Hoe weet je of een vloer betonschade heeft en wat kun je er dan aan doen?

Ongeveer 25 procent van de vloeren is (in min of meerdere) vorm aangetast

Uit onderzoek van de Stichting Bouw Research (hierna SBR) blijkt dat betonschade mogelijk is bij ongeveer 110.000 woningen. In 75 procent van de gevallen hoeft de vloer echter niet te worden versterkt. hiervan zijn bij 48 procent geen, en bij 27 procent wel schadeverschijnselen waargenomen, maar zijn deze schadeverschijnselen niet zodanig dat in de komende 25 jaar versterking van de vloer nodig is of zal zijn. Bij 25 procent van de vloeren moeten nu of op termijn wél maatregelen worden genomen.

Zijn de herstelkosten ergens te verhalen?

De productiemethode waarbij verhardingsversnellers zoals calciumchloriden werden gebruikt is vooral gebruikt in Kwaaitaal vloeren van de firma ‘Kwaaitaal Vormbeton BV’ en Manta vloeren van ‘Betonindustrie Woerden BV’. Deze bedrijven zijn inmiddels failliet, maar veel bewoners zitten nog met deze vloeren in huis. De schade is dus niet meer te verhalen en komt dientengevolge voor rekening van de eigenaar van de woning. De herstelkosten zijn afhankelijk van de omvang van de schade. De gemiddelde herstelkosten per woning bedragen € 4.500 excl. BTW. Inclusief de inspectiekosten komt de schade landelijk op 306 miljoen euro.

Is er bij mijn woning risico op betonrot?

Betonschade kan optreden in woningen die gebouwd zijn tussen 1965 en 1981. Wanneer uw woning in een andere periode is gebouwd hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer uw woning uit deze bouwperiode stamt en u wilt weten of uw vloer in de categorie ‘gunstig’ (75 procent) of ‘ongunstig’ (25 procent) valt, kunt u een inspectie laten uitvoeren door een onafhankelijk en gespecialiseerd bouwkundig adviesbureau zoals Schippers Bouwconsult BV.

Maatregelen en onderzoek.

Een bouwkundige keuring kan een eerste indicatie geven staat en conditie van de Kwaaitaal of Manta vloer. Bij een diepgaander onderzoek, een kruipruimte inspectie, wordt de gehele vloer in kaart gebracht en word bepaald of en welke reparatiemaatregelen nodig zijn.

Indien er herstel noodzakelijk is is het tot na uitvoering van de herstelwerken beter om extra belastingen van de vloer te vermijden. Dit door bijvoorbeeld even géén hossende verjaarspartij met de hele familie en alle vrienden te organiseren. Daarnaast kan je ook beter even géén stapels verhuisdozen met boeken in het midden van de vloer neer te zetten. Wanneer deze voorzichtigheid in acht wordt genomen, bestaat er volgens deskundigen geen gevaar dat de vloer binnen twee jaar na het constateren van de extra doorbuiging plotseling zal bezwijken. De voortgang van de corrosie is daarvoor te gering.

U hebt dus in principe voldoende tijd om advies in te winnen, offertes aan te vragen en de werkzaamheden uit te laten voeren.

Kunt u zelf controleren of uw vloer een Kwaaitaal vloer is?

Jazeker! U kunt eenvoudig zelf vaststellen of uw vloer heeft van het type Kwaaitaal. Uw woning dient ten eerste tussen 1965 en 1981 gebouwd te zijn. Kwaaitaal vloeren zijn te herkennen aan de gewelfde onderkanten. De elementen zijn 500mm breed en 180 mm of 205mm hoog. Op de kopse kant zit meestal een kunststof kopschot waarin de naam Kwaaitaal zichtbaar is. Soms staat de naam Kwaaitaal gestempeld op de onderkanten. Het kruipluik zit in het gewelfde deel.

Wilt U een onderzoek laten uitvoeren door Schippers Bouwconsult? Klik dan HIER