banner

Aankoopkeuring woning?

U heeft eindelijk het huis van uw dromen gevonden. Bij het afsluiten van een lening ten behoeve van een verbouwing aan uw woning kan het zijn dat een bouwkundige keuring vereist wordt. De kredietverstrekker wil ook graag de huidige staat van het huis en eventuele verbouwingskosten weten, u natuurlijk ook! Onze specialisten helpen u graag met een aankoopkeuring eigen huis.

Een aankoopkeuring huis voorkomt de koop van een woning met bouwkundige problemen die u in het ergste geval een hoop geld kunnen kosten. Met een aankoopkeuring eigen huis kunnen wij u inzicht geven in het onderhoud dat u kunt verwachten in de eerste 5 jaar, tevens kunnen wij u een inzicht verschaffen in de (geschatte) kosten van dit (benodigde) onderhoud.

Met andere woorden, met een aankoopkeuring voor uw (nieuwbouw) huis van Schippers Bouwconsult BV voorkomt u voordat u definitief aan de koop van een woning of bedrijfspand vastzit eventuele problemen of miskopen.

 • Volledig onafhankelijk
 • NHG geschikt
 • Rapport 5 werkdagen na dag inspectie
 • Kostenramingen herstel direct en op termijn
 • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?

Aankoop keuring
Brons
Bouwkundige keuring: Brons
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 315
voor295

Je bespaart 8%

800+ klanten waren je al voor

aankoop keuring schippers bouwconsult
Zilver
Bouwkundige keuring: Zilver
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 425
voor395

Je bespaart 10%

800+ klanten waren je al voor

aankoopkeuring schippers bouwconsult
Goud
Bouwkundige keuring: Goud
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 525
voor475

Je bespaart 17%

800+ klanten waren je al voor

* De zaken aangemerkt met een * voeren we uit indien het op een binnen de vigerende ARBO wet- en regelgeving veilig geachte wijze praktisch uitvoerbaar is.

Let op! Ons scherpe tarief geldt voor vrijwel alle Nederlandse woningen, maar is gelimiteerd op een inhoud van maximaal 500 m3. Voor hele grote gebouwen (veelal zakelijk) met een grotere inhoud kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

De kosten voor de aankoopkeuring zijn (wanneer u de woning aankoopt) volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van transactie.Deze kosten zijn namelijk gerelateerd aan het verkrijgen van de woning.

Wij bieden een volledig voor NHG geschikt(bouwkundige keuring zilver of goud pakket) rapport aan voor een tarief waarbij de concurrentie slechts een zeer uitgekleed rapport levert.

Daarnaast hebben wij een service waarbij levering van de rapportage 5 werkdagen na de dag van de inspectie gegarandeerd is. Indien u voor een spoedprocedure kiest garanderen wij zelfs levering van de rapportage 1 werkdag na de dag van de inspectie!

*=het hier vermeldde tarief geldt voor objecten met een inhoud van maximaal 500 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 500m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

Aankoopkeuring

Wat wij keuren

Bouwtechnisch
Fundering
Draagconstructie
Kelder
Dakconstructie (hoe is de algemene staat?, is er houtworm of houtrot?)
Schoorstenen (algemene staat)
Trappen
Tegelwerk (hoe is de algemene staat?, zit er tegelwerk los?, is er tegelwerk gescheurd of staat het bol?)
Kozijnen (hoe is de algemene staat van de kozijnen?, is er houtrot?)
Metselwerk (Zijn er scheuren? Wat is dan de oorzaak?)
Schilderwerk (wat is de staat van het schilderwerk? zijn er aandachtspunten? wat is de te verwachtten resterende levensduur?)
Hang- en sluitwerk (wat is de staat van het hang- en sluitwerk?, voldoet het aan het politiekeurmerk veilig wonen?)
Kitwerk
Aanwezigheid asbestverdachte materialen (asbestinventarisatie type A, controle op visueel waarneembare asbestverdachte materialen, dus geen destructief onderzoek noch monstername)

Installatietechnisch
Verwarming (is er Centrale Verwarming? Wat is de staat van de installatie? Hoe oud is de ketel? is het een Verbeterd Rendement of Hoog Rendement Ketel?)
Gasinstallatie (algehele staat, zonder afpersen)
Elektrische installatie (algehele staat, visueel)
Riolering (algehele staat, visueel)
Sanitair (algehele staat)
Waterleidingen (algehele staat, zijn er nog loden leidingen?)
Keuken (algehele staat)

Dergelijke keuring kan bij zowel de aan- als de verkoop van een woning

De aankoopkeuring woning wordt overigens ook wel verkoopkeuring genoemd en u laat dus bij de aan- en de verkoop van een huis bij voorkeur een dergelijke keuring uitvoeren. Het rapport dat naar aanleiding van de keuring gemaakt wordt, voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. Het rapport geldt als een erkend rapport door onder meer de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en bij Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het is altijd verstandig om een dergelijk rapport op te laten maken. Idealiter laat u een dergelijke keuring verrichten voor u een eerste bod op een woning doet.

De aankoopkeuring kent drie verschillende varianten

De aankoop keuring wordt vastgelegd in een rapport dat in heldere en begrijpelijke taal gemaakt wordt zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Vaak worden foto’s bijgevoegd bij de aankoopkeuring van uw woning. De aankoopkeuring van een huis kent drie verschillende varianten; van de basis en belangrijkste zaken tot een zeer uitgebreid rapport. Wanneer u besluit te kiezen voor de minst uitgebreide aankoopkeuring, dan worden de bouwtechnische installaties beoordeeld en wordt aangegeven wat er direct en wat er op termijn aan onderhoud plaats moet vinden. In de minst uitgebreide versie is de keuring ook geschikt voor de NHG.

Vochtmetingen in de woning

U kunt ook kiezen voor een iets uitgebreider pakket. Behalve de genoemde aspecten wordt dan ook rapport uitgebracht over de eventuele aanwezigheid van asbest, de toestand van de fysieke kruipruimte en wordt een fysieke dakinspectie gedaan. De ruimtes worden bovendien ingemeten en er worden ook vochtmetingen in de woning gedaan.

Werkwijze

Schippers Bouwconsult BV heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken van problemen in woningen, bedrijfspanden, etc. Hiervoor beschikken wij over deskundige medewerkers, ruime ervaring en de modernste meetinstrumenten. Het uitvoeren van bouwkundige onderzoeken is één van onze specialisaties.

Goed om vooraf te weten:
Alleen aspecten die met het oog waarneembaar zijn, worden meegenomen. Onze inspecteur kan geen zaken demonteren, verwijderen of beschadigen om eventuele niet-zichtbare gebreken te constateren.
De levertermijn van het bouwtechnisch rapport gaat in na uitvoering van de inspectie en na ontvangst van alle opgevraagde technische gegevens. Wij zijn daarin veelal afhankelijk van de reactiesnelheid van de desbetreffende verkoopmakelaar.

Endoscopisch onderzoek
Voor het endoscopisch onderzoek dient er een gaatje gemaakt te worden in het oppervlakte waarachter gekeken moet worden. Onze inspecteurs kunnen dit gaatje maken mits dit vooraf wordt verzocht. Zo kunnen wij het juiste gereedschap meenemen. De inspecteur repareert het gaatje na de inspectie echter niet!

Arbeidsomstandigheden
Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. De kruipruimte dient daarnaast zonder gevaar toegankelijk te zijn. Wanneer u als opdrachtgever niet aanwezig bent bij de inspectie zal alleen de directe omgeving van het kruipluik worden geïnspecteerd.

Daken, goten en overstekken tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig bereikbaar met een ladder van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Hoger gelegen elementen worden uitsluitend geïnspecteerd met door opdrachtgever beschikbaar gesteld veilig
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn kunnen wij deze objecten en/of gedeelten daarvan niet inspecteren.

Geen garantie op het uitblijven van verborgen gebreken

Als u nou echt alles wilt weten van het huis dat u wilt kopen of verkopen, dan wordt de keuring nog eens verder uitgebreid met een advies over de isolatie en wordt een verbeteradvies wat betreft het bouwtechnische installaties gegeven. Ook wordt dan endoscopisch onderzoek verricht en worden de uitslagen daarvan vastgelegd in een rapport. U krijgt nog verbouwingsadvies en uiteindelijk is er ook een aankoopadvies in de aankoopkeuring opgenomen. Garanties heeft u nooit, met een dergelijk keuring weet u echter wel precies waar u aan toe bent.

Het niet uit laten voeren van een keuring kan u meer geld kosten

Uiteraard kost een keuring u geldt en is de aankoop van een huis al duur genoeg. Het niet laten uitvoeren van een keuring kan u echter nog veel meer geld kosten. In bepaalde gevallen kan een keuring zelfs geëist worden door de hypotheekverstrekker, die er een financieringsverzoek van af kan laten hangen. Het is bekend dat veel geldverstrekkers vaak een grens aanhouden van achterstallig onderhoud ter hoogte van maximaal 10 procent van de woningwaarde. Overigens is het zo dat degene die de keuring uitvoert rapporteert wat hij of zij ziet. Er wordt dus niet op zoek gegaan naar mankementen, daarom kunnen er later altijd alsnog verborgen gebreken aan het licht komen. Met andere woorden, absolute zekerheid over de staat van de woning heeft u nooit. Met een keuring kunt u wel heel veel meer zeggen over de staat van een woning.

Beoordeling

Goede kwaliteit welke de verwachtingen ten gevolge van de scherpe prijs overtreft. (Raymond v.d. Goes)

Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?