banner

Een geschikt bouwkundig onderzoek laten uitvoeren

Wilt u achter de oorzaak komen van problemen aan uw woning of bedrijfspand, of simpelweg weten of het pand bouwkundig in goede staat is? Onze onafhankelijke en zeer ervaren inspecteurs sporen door middel van een uitgebreid bouwkundig onderzoek op of er iets mis is en wat u daaraan kunt doen. Vaak zien we dat problemen ontstaan door schimmelgroei, stank of een slecht verwarmde ruimte. Met behulp van de modernste meetinstrumenten voeren wij een bouwkundig onderzoek woning uit. Hierbij worden alle zaken meegenomen die met het oog waarneembaar zijn. Vijf werkdagen nadat wij zijn langs geweest kunt u het rapport verwachten, waarin in duidelijke en begrijpbare taal onze adviezen staan uitgelegd. Zo kunt u gelijk de oorzaak aanpakken en problemen in de toekomst voorkomen!

  • Volledig onafhankelijk
  • NHG geschikt
  • Rapport 5 werkdagen na dag inspectie
  • Kostenramingen herstel direct en op termijn
  • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Onze werkwijze bij een bouwkundig onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van problemen in woningen en bedrijfspanden. De kosten bouwkundig onderzoek zijn €500 all-in. Er komen dus geen extra kosten bij zoals reiskosten of kosten voor materialen! Tegenover dit scherpe bedrag voeren wij een professioneel bouwtechnisch onderzoek uit. Daarin zijn wij volledig onafhankelijk. Dit is voor ons een groot goed want alleen zo kunnen wij u voorzien van eerlijk en degelijk advies. Wij zetten onze kennis graag voor u in! Onze deskundige medewerkers hebben allemaal een goede basisopleiding voor afgerond en professionaliseren zich continue in hun vakgebied. Of dit nou om een opleveringskeuring gaat of bijvoorbeeld om schade contra expertise. Heeft u vragen over het uitvoeren van een onderzoek of wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op!

Bouwkundig Onderzoek

Bouwkundig onderzoek

In woningen en bedrijfspanden kunnen er regelmatig problemen ontstaan waarvan de oorzaken door de bewoner/eindgebruiker niet eenvoudig zijn te benoemen noch op te lossen. Deze problemen kunnen bestaan uit schimmelgroei, stank, slecht te verwarmen ruimten, etc. Om de oorzaken hiervan op te sporen, is het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek noodzakelijk.

Heb je vragen over een bouwkundig onderzoek? Lees dan verder op onze pagina, of neem contact met ons op.

We bieden ook andere diensten, hier een greep uit ons aanbod:
– Bouwkundig advies
– Bouwtechnische keuring
– Bouwschade
– NeHoBo vloer of kruipruimte inspectie
– Schade expertise
– Huis taxeren of taxatie huis
– Taxatiekosten
– Bouwtechnische keuring vergelijken

Bouwkundig onderzoek huis

Hoe werkt het bouwkundig onderzoek?

Schippers Bouwconsult BV heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken van problemen in woningen, bedrijfspanden, etc. Hiervoor beschikken wij over deskundige medewerkers, ruime ervaring en de modernste meetinstrumenten. Het uitvoeren van bouwkundige onderzoeken is één van onze specialisaties.

Goed om vooraf te weten:
Alleen aspecten die met het oog waarneembaar zijn, worden meegenomen. Onze inspecteur kan geen zaken demonteren, verwijderen of beschadigen om eventuele niet-zichtbare gebreken te constateren.
De levertermijn van het bouwtechnisch rapport gaat in na uitvoering van de inspectie en na ontvangst van alle opgevraagde technische gegevens. Wij zijn daarin veelal afhankelijk van de reactiesnelheid van de desbetreffende verkoopmakelaar.

Endoscopisch onderzoek
Voor het endoscopisch onderzoek dient er een gaatje gemaakt te worden in het oppervlakte waarachter gekeken moet worden. Onze inspecteurs kunnen dit gaatje maken mits dit vooraf wordt verzocht. Zo kunnen wij het juiste gereedschap meenemen. De inspecteur repareert het gaatje na de inspectie echter niet!

Arbeidsomstandigheden
Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. De kruipruimte dient daarnaast zonder gevaar toegankelijk te zijn. Wanneer u als opdrachtgever niet aanwezig bent bij de inspectie zal alleen de directe omgeving van het kruipluik worden geïnspecteerd.

Daken, goten en overstekken tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig bereikbaar met een ladder van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Hoger gelegen elementen worden uitsluitend geïnspecteerd met door opdrachtgever beschikbaar gesteld veilig
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn kunnen wij deze objecten en/of gedeelten daarvan niet inspecteren.

Wat zijn de kosten?

Een bouwkundig onderzoek kost € 500,- ALL-IN (dus incl. 21% BTW en reiskosten, er zijn dus geen bijkomende kosten).

Beoordeling

Goede kwaliteit welke de verwachtingen ten gevolge van de scherpe prijs overtreft. (Raymond v.d. Goes)

Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?