Kruipruimte Inspectie

Is er aanleiding tot een volledige kruipruimte-inspectie?

Wilt u meer weten over de staat en conditie waarin de begane grondvloer zich bevindt?
In dat geval kunnen wij u (aanvullend) een kruipruimte-inspectie aanbieden.

Houten vloeren:

Zwamvorming en houtrot zijn veel voorkomende problemen in een toenemend aantal woningen en panden. Zwam is de verzamelnaam voor zo’n 100.000 verschillende soorten houtaantastende schimmels. Meest voorkomend zijn de huis- en kelderzwam. Deze worden met name aangetroffen in de kruipruimtes van oudere woningen.

Als verkoper bent u aansprakelijk voor verborgen gebreken. Als aankoper heeft u niet alleen onderzoeksplicht, maar wilt u ‘lijken in de kast’ zoals zwam en houtaantastende insecten graag voorkomen. Is het niet vanwege de hoge herstelkosten dan wel vanwege al het gedoe en de kans op herhaling van het probleem. Want zwam is heel hardnekkig.

Bij een kruipruimte-inspectie inspecteren wij de gehele kruipruimte grondig. Zowel op sporen van zwam, de aanwezigheid van houtrot als op aanwijzingen voor aanwezigheid van houtaantastende insecten zoals houtworm en boktor.

Kwaaitaal-, Manta- of NeHoBo systeemvloeren:

Kwaaitaal en Manta zijn merknamen. Om de productiecapaciteit op te voeren hebben zowel Kwaaitaal als Manta zogenaamde “versnellers” toegevoegd aan de beton om deze sneller uit te laten harden zodat er sneller ontkist kon worden en de kist voor de volgende productiegang kon worden ingezet.   Door toevoeging van deze chemische middelen (chloriden) kan de wapening worden aangetast, het gaat corroderen, beton brokkelt hierdoor af waardoor er meer zuurstof en vocht bij kan en het proces zich kan versnellen. Betonrot wordt het in volksmond genoemd. We hebben het dan over schade aan begane grondvloeren in woningen die tussen ongeveer 1965 en 1983 zijn gebouwd.

De Mantavloer is een zogenaamde ribcassettevloer en bestaat per element uit 2 betonbalken (ribben) met een dunne vloerplaat ertussen aan de bovenzijde. De wapening is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Door de calciumchloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt het omliggende beton stuk. De draagkracht van de ribben neemt af en de mantavloer kan bezwijken. Het probleem wordt ook wel “betonrot” genoemd.

Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de mantavloer. De mantavloer voldoet dus niet meer aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

NeHoBo vloeren zijn van 1956 tot 1984 geproduceerd.

NeHoBo vloeren zijn gemaakt van holle keramische bouwstenen. Aan de onderzijde is de vloer altijd vlak. De vloer bestaat uit gemetselde oranje stenen en daartussen voegen, waarin men wapeningsstaven heeft aangebracht.

De wapening is vooral bedoeld om de trekkracht in de vloer op te nemen. Door carbonatatie of chloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel en stenen stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de vloer kan bezwijken. Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de vloer. De vloeren voldoen dus niet allemaal aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

 • Het inspectierapport is nauwkeurig en objectief opgesteld;
 • Het inspectierapport voor een Kwaaitaal-, Manta- of NeHoBo vloer is opgesteld conform CUR 79 klasse II en de herstelofferte conform BRL 2818;
 • Het inspectierapport is voorzien van een herstelplan en een prijsofferte van een onafhankelijke derde (een uitvoerend bedrijf);
 • In het inspectierapport doen wij een voorstel voor herstel met 20 jaar garantie op de gehéle vloer, de bijgeleverde offerte MOET hier ook aan voldoen anders zenden we deze niet door;
 • Ons inspectierapport kan dienen voor het aanvragen offerte bij alle erkende herstelbedrijven;
 • Ook voor het monitoren van uw vloer vormt het rapport een goed uitgangspunt.

Betonrot inspecties worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Dit betekent dat door twee zeer ervaren inspecteurs de schade en onderhoudsbehoefte van de vloer exact rib voor rib in kaart wordt gebracht.

Van de opbouw van de vloer wordt een plattegrond opgesteld, waarna per element en per rib de onvolkomenheden worden geregistreerd. Aanvullend worden zaken opgenomen die voor de uitvoering van de verschillende herstelmethodieken relevant zijn, zoals oplegruimte, de aanwezigheid van leidingen, wapeningsreductie, betonschade in strekkende meters etc. Alle bevindingen van de betonrot inspectie worden in een duidelijk en uitgebreid inspectierapport verwerkt. Het is na deze inspectie en met dit rapport direct duidelijk wat de schade is en wat de bijbehorende herstelkosten zijn.

De kosten van dit onderzoek bedragen € 350,- incl. btw. Dit is een prijs van een keuring voor maximaal twee compartimenten en exclusief eventueel graafwerk (onder de fundering door) of het maken van een kruipluik (indien deze ontbreekt). Wij zijn onafhankelijk, en kunnen u dus helaas geen “cash back” constructie aanbieden zoals andere aanbieders dit wel doen.

Goed om vooraf te weten:

 • Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. De kruipruimte dient daarnaast zonder gevaar toegankelijk te zijn. Wanneer u als opdrachtgever niet aanwezig bent bij de inspectie zal alleen de directe omgeving van het kruipluik worden geïnspecteerd.
 • Teneinde uw alsmede de gezondheid van onze medewerkers in acht te nemen zullen wij een kruipruimteinspectie niet uitvoeren danwel afbreken bij vermoedens van een door asbest gecontamineerde kruipruimte. In dat geval zullen wij u wel voorrijkosten (vastgesteld op een vast tarief van  € 100 all-in)  in rekening brengen maar zullen wij het eventueel reeds meerder betaalde crediteren.
 • De levertermijn van het inspectierapport gaat in na uitvoering van de inspectie. Wij zijn daarin veelal afhankelijk van de reactiesnelheid van de desbetreffende verkoopmakelaar.

De kosten van dit onderzoek bedragen  350,- incl. btw. Dit is een prijs van een keuring voor maximaal twee compartimenten en exclusief eventueel graafwerk (onder de fundering door) of het maken van een kruipluik (indien deze ontbreekt). Wij zijn onafhankelijk, en kunnen u dus helaas geen “cash back” constructie aanbieden zoals andere aanbieders dit wel doen.

Mogelijke extra onderdelen van deze dienstverlening:

 • Inspectie kruipruimte (maximaal 2 compartimenten)
 • Inspectie aanvullende compartimenten (per extra compartiment)
 • Droogpompen kruipruimte
 • Ondergraving fundering (om van compartiment a in b te komen bij afwezigheid van doorgang)
 • Kruipluik aanbrengen
 • Overige Werkzaamheden

Beperkingen:

Teneinde uw alsmede de gezondheid van onze medewerkers in acht te nemen zullen wij een kruipruimteinspectie niet uitvoeren danwel afbreken bij vermoedens van een door asbest gecontamineerde kruipruimte. In dat geval zullen wij u wel voorrijkosten (vastgesteld op een vast tarief van  € 100 all-in)  in rekening brengen maar zullen wij het eventueel reeds meerder betaalde crediteren.

Goede kwaliteit welke de verwachtingen ten gevolge van de scherpe prijs overtreft.
(Raymond v.d. Goes)