banner

NHG Keuring

Tegenwoordig kan het zo zijn dat onder andere uw bank u vraagt om een bouwkundige NHG keuring uit te laten voeren ten behoeve van een bouwkundig rapport NHG. Met NHG kan een (toekomstig) huis inclusief bijkomende kosten met 100% geleend geld worden gefinancierd. Het is goed om te weten dat al onze rapporten geschikt zijn voor het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast biedt een bouwkundige NHG keuring u inzicht in de staat van het huis of bedrijfspand.

 • Volledig onafhankelijk
 • NHG geschikt
 • Rapport 5 werkdagen na dag inspectie
 • Kostenramingen herstel direct en op termijn
 • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Welk Bouwkundige NHG Keuring pakket heeft u nodig?

Bouwkundig rapport NHG
Brons
Bouwkundige NHG Keuring: Brons
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 315
voor295

Je bespaart 8%

800+ klanten waren je al voor

NHG bouwkundige keuring
Zilver
Bouwkundige NHG Keuring: Zilver
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 425
voor395

Je bespaart 10%

800+ klanten waren je al voor

Bouwkundige keuring NHG
Goud
Bouwkundige NHG keuring: Goud
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 525
voor475

Je bespaart 17%

800+ klanten waren je al voor

* De zaken aangemerkt met een * voeren we uit indien het op een binnen de vigerende ARBO wet- en regelgeving veilig geachte wijze praktisch uitvoerbaar is.

Let op! Ons scherpe tarief geldt voor vrijwel alle Nederlandse woningen, maar is gelimiteerd op een inhoud van maximaal 500 m3. Voor hele grote gebouwen (veelal zakelijk) met een grotere inhoud kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

De kosten voor de bouwkundige keuring NHG zijn (wanneer u de woning aankoopt) volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van transactie. Deze kosten zijn namelijk gerelateerd aan het verkrijgen van de woning.

Daarnaast hebben wij een service waarbij levering van de rapportage 5 werkdagen na de dag van de inspectie gegarandeerd is. Indien u voor een spoedprocedure kiest garanderen wij zelfs levering van de rapportage 1 werkdag na de dag van de inspectie!

*=het hier vermeldde tarief geldt voor objecten met een inhoud van maximaal 500 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 500m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

NHG Keuring Schippers Bouwconsult

Wat wij keuren

Bouwtechnisch:
Fundering
Draagconstructie
Kelder
Dakconstructie (hoe is de algemene staat?, is er houtworm of houtrot?)
Schoorstenen (algemene staat)
Trappen
Tegelwerk (hoe is de algemene staat?, zit er tegelwerk los?, is er tegelwerk gescheurd of staat het bol?)
Kozijnen (hoe is de algemene staat van de kozijnen?, is er houtrot?)
Metselwerk (Zijn er scheuren? Wat is dan de oorzaak?)
Schilderwerk (wat is de staat van het schilderwerk? zijn er aandachtspunten? wat is de te verwachtten resterende levensduur?)
Hang- en sluitwerk (wat is de staat van het hang- en sluitwerk?, voldoet het aan het politiekeurmerk veilig wonen?)
Kitwerk
anwezigheid asbestverdachte materialen (asbestinventarisatie type A, controle op visueel waarneembare asbestverdachte materialen, dus geen destructief onderzoek noch monstername)

Installatietechnisch:
Verwarming (is er Centrale Verwarming? Wat is de staat van de installatie? Hoe oud is de ketel? is het een Verbeterd Rendement of Hoog Rendement Ketel?)
Gasinstallatie (algehele staat, zonder afpersen)
Elektrische installatie (algehele staat, visueel)
Riolering (algehele staat, visueel)
Sanitair (algehele staat)
Waterleidingen (algehele staat, zijn er nog loden leidingen?)
Keuken (algehele staat)

Werkwijze

Het tijdstip van de bouwkundige keuring wordt altijd in nauw overleg met u gepland. De keuring duurt, afhankelijk van de grootte van het pand, maximaal twee uur. Tijdens de NHG keuring worden geen vaste afwerkingen verwijderd. Het rapport wordt binnen 5 werkdagen na de dag van de keuring naar u gemaild. Indien gewenst kunt u ook een afdruk per post ontvangen. Indien dit sneller moet kennen wij een spoedprocedure, bij een spoedprocedure ontvangt u het rapport de ochtend na de keuring in uw mailbox, en indien gewenst afgedrukt op de deurmat! Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Goed om vooraf te weten:
Alleen aspecten die met het oog waarneembaar zijn, worden meegenomen. Onze inspecteur kan geen zaken demonteren, verwijderen of beschadigen om eventuele niet-zichtbare gebreken te constateren.
De levertermijn van het bouwtechnisch rapport gaat in na uitvoering van de inspectie en na ontvangst van alle opgevraagde technische gegevens. Wij zijn daarin veelal afhankelijk van de reactiesnelheid van de desbetreffende verkoopmakelaar.

Endoscopisch onderzoek
Voor het endoscopisch onderzoek dient er een gaatje gemaakt te worden in het oppervlakte waarachter gekeken moet worden. Onze inspecteurs kunnen dit gaatje maken mits dit vooraf wordt verzocht. Zo kunnen wij het juiste gereedschap meenemen. De inspecteur repareert het gaatje na de inspectie echter niet!

Arbeidsomstandigheden
Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. De kruipruimte dient daarnaast zonder gevaar toegankelijk te zijn. Wanneer u als opdrachtgever niet aanwezig bent bij de inspectie zal alleen de directe omgeving van het kruipluik worden geïnspecteerd.
Daken, goten en overstekken tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig bereikbaar met een ladder van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Hoger gelegen elementen worden uitsluitend geïnspecteerd met door opdrachtgever beschikbaar gesteld veilig
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn kunnen wij deze objecten en/of gedeelten daarvan niet inspecteren.

Beoordeling

Goede kwaliteit welke de verwachtingen ten gevolge van de scherpe prijs overtreft. (Raymond v.d. Goes)

Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?