NHG Keuring

iStock_000020196528_small NHG Keuring

Tegenwoordig kan het zo zijn dat onder andere uw bank u vraagt om een bouwkundige NHG keuring  uit te laten voeren ten behoeve van een bouwkundig rapport NHG. Met NHG kan een (toekomstig) huis inclusief bijkomende kosten met 100% geleend geld worden gefinancierd. Het is goed om te weten dat al onze rapporten geschikt zijn voor het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast biedt een bouwkundige NHG keuring u inzicht in de staat van het huis of bedrijfspand.

Bouwtechnisch:

 • Fundering
 • Draagconstructie
 • Kelder
 • Dakconstructie (hoe is de algemene staat?, is er houtworm of houtrot?)
 • Schoorstenen (algemene staat)
 • Trappen
 • Tegelwerk (hoe is de algemene staat?, zit er tegelwerk los?, is er tegelwerk gescheurd of staat het bol?)
 • Kozijnen (hoe is de algemene staat van de kozijnen?, is er houtrot?)
 • Metselwerk (Zijn er scheuren? Wat is dan de oorzaak?)
 • Schilderwerk (wat is de staat van het schilderwerk? zijn er aandachtspunten? wat is de te verwachtten resterende levensduur?)
 • Hang- en sluitwerk (wat is de staat van het hang- en sluitwerk?, voldoet het aan het politiekeurmerk veilig wonen?)
 • Kitwerk
 • anwezigheid asbestverdachte materialen (asbestinventarisatie type A, controle op visueel waarneembare asbestverdachte materialen, dus geen destructief onderzoek noch monstername)

 

Installatietechnisch:

 • Verwarming (is er Centrale Verwarming? Wat is de staat van de installatie? Hoe oud is de ketel? is het een Verbeterd Rendement of Hoog Rendement Ketel?)
 • Gasinstallatie (algehele staat, zonder afpersen)
 • Elektrische installatie (algehele staat, visueel)
 • Riolering (algehele staat, visueel)
 • Sanitair (algehele staat)
 • Waterleidingen (algehele staat, zijn er nog loden leidingen?)
 • Keuken (algehele staat)

Het tijdstip van de bouwkundige keuring wordt altijd in nauw overleg met u gepland. De keuring duurt, afhankelijk van de grootte van het pand, maximaal twee uur. Tijdens de NHG keuring worden geen vaste afwerkingen verwijderd. Het rapport wordt binnen 5 werkdagen na de dag van de keuring naar u gemaild. Indien gewenst kunt u ook een afdruk per post ontvangen. Indien dit sneller moet kennen wij een spoedprocedure, bij een spoedprocedure ontvangt u het rapport de ochtend na de  keuring in uw mailbox, en indien gewenst afgedrukt op de deurmat! Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Goed om vooraf te weten:

 • Alleen aspecten die met het oog waarneembaar zijn, worden meegenomen. Onze inspecteur kan geen zaken demonteren, verwijderen of beschadigen om eventuele niet-zichtbare gebreken te constateren.
 • De levertermijn van het bouwtechnisch rapport gaat in na uitvoering van de inspectie en na ontvangst van alle opgevraagde technische gegevens. Wij zijn daarin veelal afhankelijk van de reactiesnelheid van de desbetreffende verkoopmakelaar.

Endoscopisch onderzoek

 • Voor het endoscopisch onderzoek dient er een gaatje gemaakt te worden in het oppervlakte waarachter gekeken moet worden. Onze inspecteurs kunnen dit gaatje maken mits dit vooraf wordt verzocht. Zo kunnen wij het juiste gereedschap meenemen. De inspecteur repareert het gaatje na de inspectie echter niet!

Arbeidsomstandigheden

 • Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. De kruipruimte dient daarnaast zonder gevaar toegankelijk te zijn. Wanneer u als opdrachtgever niet aanwezig bent bij de inspectie zal alleen de directe omgeving van het kruipluik worden geïnspecteerd.
 • Daken, goten en overstekken tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig bereikbaar met een ladder van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Hoger gelegen elementen worden uitsluitend geïnspecteerd met door opdrachtgever beschikbaar gesteld veilig
 • Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn kunnen wij deze objecten en/of gedeelten daarvan niet inspecteren.

De kosten van een NHG bouwkundige keuring bedragen:

Pakket Van Nu voor
Brons pakket Van €315,- Nu voor €295,-
Zilver pakket Van €425,- Nu voor €395,-
Goud pakket Van €525,- Nu voor €475,-

Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

De kosten voor de bouwkundige keuring NHG zijn (wanneer u de woning aankoopt) volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van transactie.Deze kosten zijn namelijk gerelateerd aan het verkrijgen van de woning.

Daarnaast hebben wij een service waarbij levering van de rapportage 5 werkdagen na de dag van de inspectie gegarandeerd is. Indien u voor een spoedprocedure kiest garanderen wij zelfs levering van de rapportage 1 werkdag na de dag van de inspectie!

*=het hier vermeldde tarief geldt voor objecten met een inhoud van maximaal 500 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 500m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

Goede kwaliteit welke de verwachtingen ten gevolge van de scherpe prijs overtreft.
(Raymond v.d. Goes)

Welk pakket heeft u nodig?

schippers_package-bronze_minified NHG Keuring
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van
315
Voor
295
Je bespaart 8%
800+ klanten waren je al voor
Aanbod vervalt in

schippers_package-silver_minified NHG Keuring
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van
425
Voor
395
Je bespaart 10%
800+ klanten waren je al voor
Aanbod vervalt in

schippers_package-gold_minified NHG Keuring
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van
525
Voor
475
Je bespaart 17%
800+ klanten waren je al voor
Aanbod vervalt in