banner

Opleveringskeuring nieuwbouw

Alle gebreken in het uitgevoerde werk en eventuele andere tekortkomingen moeten in het opleverrapport worden vermeld. Dit rapport wordt opgesteld bij elke opleveringskeuring, zoals een opleveringskeuring eigen huis of een opleveringskeuring nieuwbouw. Zowel u als de aannemer ondertekenen dit rapport. Hiermee verplicht de aannemer zich tot herstel van de genoteerde gebreken.

Let goed op eventuele beschadigingen, bijvoorbeeld krassen. Die moeten ook in het rapport worden vermeld. Van een beschadiging die u pas na de oplevering constateert, kan de aannemer beweren dat u die zelf heeft veroorzaakt. Als er punten zijn waarover u het niet eens bent met de aannemer, dan kunnen die als ‘discussiepunten’ worden opgenomen in het opleverrapport. U heeft deze punten dan op tijd gemeld, maar de aannemer heeft zich nog niet verplicht tot herstel.

  • Volledig onafhankelijk
  • NHG geschikt
  • Rapport 5 werkdagen na dag inspectie
  • Kostenramingen herstel direct en op termijn
  • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Opleveringskeuring?

Opleveringskeuring eigen huis of opleveringskeuring nieuwbouw? Bij een verbouwing of nieuwbouw is een officieel oplevermoment van belang, waarbij alle (zichtbare) gebreken worden genoteerd. Mocht er later onenigheid ontstaan, dan heeft u een officieel document om naar te verwijzen. Technische onvolkomenheden zijn voor u misschien niet zo gemakkelijk te herkennen. Daarom is het aan te raden om voor de oplevering een onafhankelijke bouwkundige in te schakelen om een opleveringskeuring uit te laten voeren. Een aannemer zal tegenover bouwkundige klachten minder snel bagatelliseren of verdoezelen. Voor vragen over de opleveringskeuring, neem contact met ons op. Veel informatie staat ook op onze website, hier een greep uit onze andere diensten:
– Bouwkundig advies
– Bouwschade
– Bouwkundig onderzoek
– Schade expertise
– Contra expertise
– Huis taxeren
– Bouwkundige keuring of Bouwtechnische keuring

Opleveringskeuring

Onze werkwijze

De oplevering van een verbouwing moet binnen de overeengekomen bouwtijd plaatsvinden. Die termijn staat in uw contract en is vaak uitgedrukt in werkbare werkdagen. Soms staat er een (uiterlijke) datum van oplevering vermeld. Tijdens de opleveringskeuring loopt u (met onze bouwkundige aan uw zijde) samen met de aannemer de verbouwing na om te zien of alles volgens afspraak is gebouwd. De aannemer maakt vervolgens een opleverrapport. Zowel u als de aannemer ondertekenen dit rapport nadat onze bouwkundige het rapport heeft gecontroleerd op consistentie met de gedane waarnemingen. Voor de duidelijkheid: u ontvangt van Schippers Bouwconsult géén rapport. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt tijdens de oplevering vervaardigd, door ons gecontroleerd en door u ondertekend. Dit is het officiële opleverdocument.

Goed om vooraf te weten:
Alleen aspecten die met het oog waarneembaar zijn, worden meegenomen. Onze inspecteur kan (en mag) geen zaken demonteren, verwijderen of beschadigen om eventuele niet-zichtbare gebreken te constateren.

Kosten

De kosten voor de Opleveringskeuring bedragen normaal gesproken €345,=

Beoordeling

Goede kwaliteit welke de verwachtingen ten gevolge van de scherpe prijs overtreft. (Raymond v.d. Goes)

opleveringskeuring nieuwbouw

Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?