banner

Schade? Laat een onafhankelijk contra expert meekijken

Wat is contra expertise?
Stel, uw gebouw heeft schade door brand, storm of water. Of er is sprake van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld aanrijdschade, bouwschade of aardbevingsschade. Als de eerste schrik voorbij is, zult u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar. Een schade-expert zal vervolgens beoordelen of de schade verzekerd is en de hoogte van de schade vaststellen.

Dat laatste is waarom Schippers Bouwconsult BV u graag bijstaat. Hoe goed de schadevaststelling ook wordt gedaan, de schade-expert vertegenwoordigt altijd de belangen van uw verzekering. Ze kennen de schaderegeling en polissen veel beter dan u. Het is dus een oneerlijke wedstrijd, want de beoordeling van de expert is moeilijk te controleren en lastig aan te vechten. Daarom is een contra expert vereist.

In vrijwel alle verzekeringspolissen staat dat u recht heeft op de hulp van een eigen expert: de contra-expert. Voorkom problemen met de verzekering en laat u vanaf het eerste moment door ons bijstaan.

  • Volledig onafhankelijk
  • Ook geaccepteerd door uw verzekeraar (NIVRE)
  • Kostenramingen voor schadeherstel
  • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Contra-expertise is uw goed recht

Schippers Bouwconsult BV behartigt uw belangen direct na de schade en blijft u bijstaan totdat er overeenstemming is met de verzekeringsmaatschappij danwel “de tegenpartij” over de hoogte van de schade. Deze deskundige assistentie is belangrijk in zowel de eerste fase na de schade (continuïteit, sloop, beredding) als op lange termijn (onderhandelingen, schadeherstel, herinvestering, herbouw).

Wij werken alleen voor verzekerden en dus nooit voor verzekeringsmaatschappijen. Een duidelijke en onafhankelijke positie zonder belangenverstrengeling. En daar plukt u de vruchten van

Contra Expertise

De expert die u helpt.

Onze werknemers zijn gekwalificeerd en hebben een bouwkundige achtergrond. Als schade expert en bouwkundig expertisebureau kunt u ons dus inschakelen voor werkzaamheden op het gebied van:

(contra-)expertise;
Vooropnamen/nulmetingen;
Bouwkundige keuringen;
Taxaties;
Opleveringen;
Bouwbegeleiding.
Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan bij andere gevallen van schade of bij bouwkundige vraagstukken. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Klik hier ook voor informatie over:
– Meeloopkeuring
– Bouwkundige Keuring of Bouwtechnische Keuring
– Aankoopkeuring
– Opleveringskeuring
– Kruipruimte inspectie
– Bouwkundig onderzoek
– Schade expert
– Taxatie huis
– Bouwkundige keuring NHG
– MJOP

contra expertise bureau

Schade aan uw woonhuis

Oorzaak en gevolg…
Als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen vinden jaarlijks meerdere aardbevingen en plaats. Deze bevingen kunnen schade aan eigendommen van de inwoners van Groningen en omstreken veroorzaken. Schade in Groningen dient u te melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (kortweg: IMG). Bij schaden ten gevolge van aardbevingen in Groningen kan Schippers Bouwconsult BV u momenteel NIET van dienst zijn, ook niet als contra-expert.

Als u van mening bent schade te hebben ondervonden als gevolg van heiwerken, bouwwerken, water, brand, storm of ten gevolge van nalatigheid, acties van derden of schuld door derden dan kunt u een schade melden bij uw opstal- (en vaak ook uw inboedel) verzekeraar. Bij dit soort schaden kan Schippers Bouwconsult BV prima voor u optreden, ook als contra-expert.

U heeft recht op contra-expertise
Als u zich niet kunt verenigen met de inhoud van het schaderapport van de schade-expert van uw verzekeraar kunt u gebruik maken van het recht op een eigen expert; de zogenaamde contra-expert. Met het rapport van de schade-expert in de hand kan een contra-expert samen met u de schadelocatie bezoeken en het pand inspecteren. Na afloop geeft de contra expert aan waar hij mogelijkheden ziet om standpunten van de expert te betwisten. De contra expert maakt vervolgens een rapport op met zijn bevindingen. Hierna gaat hij het gesprek met de eerste expert aan teneinde uw schade zo goed mogelijk te regelen.

Kostenloos
Indien u van uw contactpersoon bij de verzekeraar akkoord heeft gekregen voor het uitvoeren van een contra expertise en als u zich conformeert aan de voorwaarden die hiervoor gelden, worden de kosten van de contra-expert vergoed. Laat u altijd goed informeren over de partij waarmee u in zee gaat voor contra-expertise.

Vragen?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor contra-expertise of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze experts. Graag geven zij u meer uitleg en heldere antwoorden op uw vragen. Daarna kunt u in alle rust een afgewogen beslissing nemen en ons inschakelen. Graag adviseren wij u vanaf het eerste moment om zo de grootste toegevoegde waarde voor u te realiseren. Vul onderstaand formulier in en wij er zo spoedig mogelijk op terug.

Neem contact op voor een offerte


    Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?