Schade aan een gebouw?

Laat een onafhankelijke schade expertise uitvoeren!

U moet er natuurlijk niet aan denken maar het kan gebeuren dat uw gebouw schade oploopt. Denk daarbij aan gebouwschade door bijvoorbeeld bouwfouten door bouwwerkzaamheden (in de omgeving) maar ook aan schade door bijvoorbeeld brand, storm en water of ongedierte.

Ook kan er sprake zijn van aansprakelijkheid door bijvoorbeeld aanrijdschade, gebouwschade door bijvoorbeeld bouwfouten ten gevolge van slechte of gebrekkige uitvoering van bouwwerkzaamheden of zelfs aardbevingsschade.

Als de eerste schrik voorbij is, zult u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar. Een schade expert zal vervolgens beoordelen of de schade verzekerd is en de hoogte van de schade taxeren. We noemen dit schade-expertise.

In sommige gevallen is uw schade niet verzekerd, ook in die gevallen zijn wij u graag van dienst!

  • Volledig onafhankelijk
  • NHG geschikt
  • Rapport 5 werkdagen na dag inspectie
  • Kostenramingen herstel direct en op termijn
  • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Wat doet een schade expert tijdens de schade expertise?

– de omvang en oorzaak van de schade onderzoeken en vaststellen
– controleren of de schade is verzekerd en voldoet aan de polisvoorwaarden
– de te nemen maatregelen met je bespreken
– een rapport maken
– het herstel van de schade in gang te zetten (indien gewenst)

schade-expertise

De expert die u helpt

Onze werknemers zijn volledig gekwalificeerd en hebben een bouwkundige achtergrond. Als schade expert en bouwkundig expertisebureau kunt u ons dus inschakelen voor werkzaamheden op het gebied van:

Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan bij andere gevallen van schade of bij bouwkundige vraagstukken.

Daarnaast kan u verwikkeld zitten in een geschil met een aannemer, een huurder of verhuurder of een van uw buren. Ook daarbij kan de expertise van onze expert noodzakelijk zijn.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor het uitvoeren van een schade-expertise.

Meer weten? Neem contact op

Neem vrijblijvend contact op met één van onze experts. Graag geven zij u meer uitleg en heldere antwoorden op uw vragen. Daarna kunt u in alle rust een afgewogen beslissing nemen en ons inschakelen. Graag adviseren wij u vanaf het eerste moment om zo de grootste toegevoegde waarde voor u te realiseren.

Actueel: Wij zijn gespecialiseerd in schade expertise bij de aardbevingsschade in Groningen

Oorzaak en gevolg…
Als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen vinden jaarlijks meerdere aardbevingen plaats. Deze bevingen veroorzaken schade aan eigendommen van de inwoners van Groningen en omstreken.

Als u van mening bent schade te hebben ondervonden als gevolg van een aardbeving, kunt u deze schade niet melden bij uw opstal- of inboedelverzekeraar omdat dit soort schade niet in deze polissen is gedekt. U dient uw schade te melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG zal een (onafhankelijk) expert sturen die de schade aan uw woning of pand komt inventariseren.

U heeft recht op contra-expertise
Als u zich niet kunt verenigen met de inhoud van het schaderapport van het IMG kunt u gebruik maken van het recht op een eigen expert; de zogenaamde contra-expert. Met het rapport van het IMG in de hand kan een contra-expert samen met u de schadelocatie bezoeken en het pand inspecteren. Na afloop geeft de contra expert aan waar hij mogelijkheden ziet om standpunten van het IMG te betwisten. De contra expert maakt vervolgens een rapport op met zijn bevindingen. Hierna gaat hij het gesprek met de eerste expert aan teneinde uw schade zo goed mogelijk te regelen.

Kostenloos
Indien u van uw contactpersoon bij het IMG akkoord heeft gekregen voor het uitvoeren van een contra expertise en als u zich conformeert aan de voorwaarden die hiervoor gelden, worden de kosten van de contra-expert vergoed. Laat u altijd goed informeren over de partij waarmee u in zee gaat voor contra-expertise.

Vragen?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor contra-expertise of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.