banner

Deze Taxatie + Bouwkundige Keuring bevat (tijdelijk) de gouden versie van de bouwkundige keuring.

Bekijk onze verschillende Bouwkundige keuringen.

Met de aankoop van een woning gaat u de grootste of in ieder geval een van de grootste financiële verplichtingen in uw leven aan. Het is dan ook logisch dat u wilt weten wat de staat en kwaliteit van hetgeen u gaat aankopen is. Naast het feit dat onze rapportage u inzicht verstrekt in de huidige staat van onderhoud van het object kunt u onze rapportage tevens gebruiken als onafhankelijk document tijdens uw onderhandelingen en ten behoeve van de aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Waarom een Taxatie + Bouwkundige Keuring ?
Veelal verzoeken hypotheekverstrekkers zoals banken of verzekeraars om inzicht in de waarde en de bouwtechnische staat van het onderpand alvorens hypotheekverstrekking mogelijk is.

Met deze dienst vult u dit verzoek optimaal in.
Wij leveren onze rapportages tussen 5 en 7 werkdagen na de dag van inspectie. Indien u voor een spoedprocedure kiest garanderen wij zelfs levering van de rapportage binnen 24 uur na de dag van inspectie!

*=het hier vermeldde tarief geldt voor objecten met een waarde tot € 400.000,= (voor objecten met een waarde boven € 400.000,= kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen) en een inhoud van maximaal 500 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 500m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

Een taxatie is een waardebepaling van een object door een onafhankelijke expert.
Veelal wordt een taxatierapport door een bank of andere financieringsinstelling vereist teneinde een hypotheek op een object te kunnen verstrekken. Niet alleen u, maar ook de bankinstelling wil namelijk graag weten wat het object waard is. Ook kunt u natuurlijk, voordat u het beidingsproces op een woning gaat aanvangen, eerst een taxatie laten verrichten. Hierdoor weet u heel goed wat de woning waarop u uw oog heeft laten vallen waard is.

 • Volledig onafhankelijk
 • NHG geschikt
 • Rapport 5 werkdagen na dag inspectie
 • Kostenramingen herstel direct en op termijn
 • Hersteladviezen duidelijk en in begrijpelijke taal

Welk Taxatie/ Bouwkundige keuring pakket heeft u nodig?

taxatie bouwkundige keuringen
Brons
Taxatie/ Bouwkundige keuring: Brons
 • Combi pakket met een gevalideerde taxatie en een bouwkundige keuring
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 1000
voor825

Je bespaart 8%

800+ klanten waren je al voor

taxatie bouwkundige keuring huis
Zilver
Taxatie/ Bouwkundige keuring: Zilver
 • Combi pakket met een gevalideerde taxatie en een bouwkundige keuring
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 1100
voor925

Je bespaart 10%

800+ klanten waren je al voor

Taxatie Bouwkundige Keuring
Goud
Taxatie/ Bouwkundige keuring: Goud
 • Combi pakket met een gevalideerde taxatie en een bouwkundige keuring
 • Beoordeling bouwtechnische installaties
 • Rapportage direct en op termijn noodzakelijk onderhoud
 • NHG geschikt
 • Asbest inspectie type A (visueel)
 • Fysieke kruipruimte inspectie*
 • Fysieke Dakinspectie*
 • Inmeten van ruimten
 • Vochtmetingen
 • Verbeteradvies isolatie
 • Verbeteradvies bouwtechnische installaties
 • Endoscopisch onderzoek
 • Verbouwingsadvies
 • Aankoopadvies
Tijdelijk van 1200
voor1000

Je bespaart 17%

800+ klanten waren je al voor

* De zaken aangemerkt met een * voeren we uit indien het op een binnen de vigerende ARBO wet- en regelgeving veilig geachte wijze praktisch uitvoerbaar is.

Let op! Ons scherpe tarief geldt voor vrijwel alle Nederlandse woningen, maar is gelimiteerd op een inhoud van maximaal 500 m3. Voor hele grote gebouwen (veelal zakelijk) met een grotere inhoud kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen.

Wat keuren we bij de bouwkundige keuring en bouwinspectie?

Tijdens een bouwkundige keuring eigen huis worden alle visueel waarneembare bouwkundige en installatietechnische zaken onderzocht. Hieronder vindt u een opsomming van bouwtechnische en installatietechnische onderdelen die tijdens de keuring worden bekeken.

Bouwtechnisch: Fundering, Draagconstructie, Kelder, Dakconstructie, Schoorstenen, Trappen, Tegelwerk, Kozijnen, Metselwerk, Schilderwerk, Hang- en sluitwerk, Kitwerk, Aanwezigheid visueel waarneembare asbestverdachte materialen

Installatietechnisch: Verwarming, Gasinstallatie, Visuele staat elektrische installatie, Visuele staat riolering, Sanitair, Waterleidingen, Keuken

taxatie-bouwkundige-keuring-schippers-bouwconsult

Taxatie/ Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuringen worden in de volksmond ook wel bouwtechnische keuringen, aankoopkeuringen of NHG-keuringen genoemd.

Tijdens een bouwkundige keuring wordt een woning volledige geïnspecteerd en letten we op de staat van onderhoud alsmede gebreken aan de buitenschil en de binnenzijde en bekijken we de installaties. Dit alles voor zover visueel waarneembaar en onder de belemmering van het feit dat we geen destructief onderzoek mogen uitvoeren.

Tijdens de inspectie worden de kruipruimte (indien toegankelijk) alsmede het dak (indien binnen de richtlijnen van de ARBO wetgeving mogelijk) ook geïnspecteerd.

Daarnaast hebben wij een service waarbij levering van de rapportage tussen 5 en 7 werkdagen na de dag van de inspectie gegarandeerd is. Indien u voor een spoedprocedure kiest garanderen wij zelfs levering van de rapportage binnen 24 uur (1 werkdag) na de dag van de inspectie!

Wij leveren de rapportage digitaal als PDF-file, maar op verzoek en tegen een geringe extra bijdrage kunnen wij onze rapportage tevens afdrukken, inbinden en per reguliere post aan u toezenden.

*=het hier vermeldde tarief geldt voor objecten met een waarde tot € 400.000,= (voor objecten met een waarde boven € 400.000,= kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen) en een inhoud van maximaal 500 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 500m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

Waarom een Taxatie

Wanneer u dit combineert met een bouwkundig onderzoek heeft u een volledig inzicht in de waarde en staat van het object.

Schippers Bouwconsult BV is sinds 1 januari 2006 een samenwerkingsverband aangegaan met diverse makelaars in Nederland. Dientengevolge kunt u vanaf deze datum niet alleen voor bouwkundige zaken bij Schippers Bouwconsult BV terecht, maar kunt u tevens voor makelaarsdiensten en taxaties bij ons terecht.

Vanaf 01-01-2014 levert Schippers Bouwconsult BV u alleen nog maar gevalideerde taxatie-rapporten. U kunt kiezen voor NWWI, TVI of Taxateurs Unie (TU) validatie. De validatiekosten verschillen per validatie-instituut en komen bovenop het taxatie tarief.

Ook de toeslagen voor NWWI, TVI en TU validatie vallen onder deze kortingsregeling, dit is uitzonderlijk omdat wij wel de volledige kosten die we hier benoemen moeten afdragen aan de validatie-instituten. Daardoor heeft u dus nog meer voordeel.

Helaas kunnen we de eerder genoemde 5 tot 7 echter niet garanderen bij een taxatie, aangezien we daar afhankelijk zijn van het validatie-instituut. Een spoedprocedure is bij een taxatie niet mogelijk.

*=het hier vermeldde tarief geldt voor objecten met een waarde tot € 400.000,= (voor objecten met een waarde boven € 400.000,= kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen) en een inhoud van maximaal 500 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 500m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

Welk bouwkundig keuring pakket heeft u nodig?