banner

Ons beleid inzake Corona

Gezien de gewijzigde situatie rondom Corona, hebben we onze regels tijdens inspecties aangescherpt in lijn met het overheidsbeleid en advies van het RIVM.

Wat betekent dat?
We u verzoeken of u bij gezondheidsklachten ons direkt en vooraf telefonisch wil informeren.
Als u onverhoopt gezondheidklachten heeft moet u kiezen. U kunt kiezen tussen: 1) de keuring doorgang laten vinden (zonder dat u erbij aanwezig bent) 2) de inspectie uitstellen tot na uw quarantaine.

We alleen nog maar keuringen doen van woningen waar op het moment van keuring geen bewoners aanwezig zijn. Dit houdt in dat als er kinderen of bewoners thuis aanwezig zijn dat ze minimaal een half uur vooruitlopend op de keuring de woning verlaten en pas terug komen na de keuring. Een idee kan zijn dat ze even buiten gaan spelen of een rondje gaan lopen.

Wij de bewoners verzoeken om minimaal een half uur vooruitlopend op de keuring de woning goed te luchten. Daarnaast verzoeken wij de woning tijdens de keuring doorlopend te laten luchten (door ramen in ventilatiestand te zetten)

Bij de keuring er maar 1 vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig mag zijn. Dat kan een makelaar of de klant zelf zijn. Stem van tevoren af wie deze vertegenwoordiger is. De inspecteur zal de woning alleen keuren in aanwezigheid van 1 extra persoon. In het geval dat de opdrachtgever mee wenst te lopen bij de keuring zal de verkopend makelaar dus buiten moeten blijven.

We alle bij de keuring aanwezige personen verzoeken een mondkapje te dragen. Daarnaast dient natuurlijk iedereen zich aan de 1,5 m1 afstandregel te houden.

Onze inspecteur bij de inspectie géén mondkapje zal dragen zodat hij u goed en naar behoren mee kan nemen in de keuringsresultaten.

De inspecteur zal ieder contact vermijden. Hij/zij houdt ook gepaste afstand, zodat hij/zij het werk zonder problemen kan doen.

Na ontvangst van de rapportage is er altijd gelegenheid om de inspecteur te bevragen. We praten dan buiten de woning na of plannen dan een telefonische afspraak in als dat gewenst is.

Ook wij vinden het zeer vervelend dat wij deze beperkingen moeten opnemen in ons huidige beleid. Wij nemen al deze maatregelen echter teneinde gezondheidsrisico’s voor ú en onze inspecteurs te beperken tot een minimum. Daarnaast willen wij door het nemen van deze maatregelen de verspreiding van het virus zien te voorkomen.

Hoe verder?
Zodra er wijzigingen zijn in ons beleid, of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn als gevolg van overheidsadvies, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.