Ons beleid inzake Corona

Gezien de gewijzigde situatie rondom Corona, hebben we onze regels tijdens inspecties aangescherpt in lijn met het overheidsbeleid en advies van het RIVM.

Dat betekent dat:

  1. We alleen nog maar inspecties doen van woningen waar geen bewoners zijn. Dit houdt in dat als er kinderen thuis zijn of bewoners aanwezig zijn dat ze minimaal een half uur vooruitlopend op de keuring de woning verlaten en deze goed luchten (en laten luchten) totdat de inspectie plaatsvindt. En daarnaast dienen bewoners tijdens de keuring afwezig te zijn. Een idee kan zijn dat ze even buiten gaan spelen of een rondje gaan lopen.
  1. Bij de keuring mag maar 1 vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig zijn. Dat kan een makelaar of de klant zelf zijn. Stem van tevoren af wie deze vertegenwoordiger is, de inspecteurs zal de woning alleen inspecteren met 1 extra persoon.
  1. De inspecteur zal ieder contact vermijden. Hij/zij houdt ook gepaste afstand, zodat hij/zij het werk zonder problemen kan doen.
  1. Na ontvangst van de rapportage is er altijd gelegenheid om de inspecteur te bevragen. We plannen dan een telefonische afspraak in als dat gewenst is.

Zodra er wijzigingen zijn in ons beleid, of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn als gevolg van overheidsadvies, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.