Het is bijna zover: over een paar dagen krijg je de sleutel van je nieuwbouw woning! Na een ruim een jaar lang de bouw van jouw nieuwe woning op de voet gevolgd te hebben, sta je te trappelen om de sleutels van je nieuwe woning eindelijk te ontvangen. Toch is het slim om je enthousiasme nog even te temperen. Voordat je de sleutel in handen krijgt, staat je namelijk nog iets belangrijks te wachten: het opleverings-moment. Een formeel moment, waarin je alle (zichtbare) gebreken noteert. Hoe verloopt een oplevering? En wat als je problemen tegenkomt? Wij helpen je graag op weg.

Wat is de “oplevering nieuwbouw”?

De oplevering is een belangrijke stap in de koop van jouw nieuwbouwwoning en vindt plaats zo gauw aannemer klaar is met de woning en deze “klaar is voor bewoning”. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je cv-ketel werkt en dat het water is aangesloten. Op deze lang verwachte dag loop je samen met de aannemer (de bouwer) de woning van boven tot onder door om te checken of alle werkzaamheden volgens plan – en correct – zijn uitgevoerd. Ook vindt (vaak) de sleuteloverdracht plaats. Daarna is de woning officieel van jou.

Tip: is jouw nieuwbouwwoning nog niet klaar? Dan mag je de oplevering weigeren.

Moet ik een vooroplevering doen?

Een of twee weken voordat de echte oplevering plaatsvindt, kun je een vooroplevering doen. Dit is niet verplicht, maar wel handig. Alle gebreken die je tijdens deze vooroplevering tegenkomt, kunnen vaak al voor de oplevering worden verholpen. Daardoor blijven er bij de echte oplevering nog maar weinig – of misschien zelfs geen – gebreken meer over en zijn er dan dus ook minder herstelwerkzaamheden nodig. En, niet onbelangrijk, hoe minder issues tijdens de oplevering, hoe eerder jij zorgeloos in je woning kunt gaan wonen!

Tip: Houd er rekening mee dat de woning tijdens de vooroplevering nog niet helemaal af is, waardoor de controle die je uitvoert misschien niet volledig is. Let ook op dat je tijdens de echte oplevering niet alleen de gebrekenlijst van de vooroplevering naloopt, maar wel echt de hele woning checkt, tot in de kleinste hoekjes.

Het opleveringsrapport

Tijdens de oplevering stellen jij en de aannemer het opleveringsrapport op, ook wel proces-verbaal van oplevering genoemd. In het rapport leg je alle eventuele gebreken van de woning vast. Ook beschadigingen, zoals krassen, vallen hieronder. Om discussie over het ontstaan van de beschadiging te voorkomen, zet je er in het rapport bij dat het om een beschadiging gaat. Dan kan de aannemer later in ieder geval niet zeggen dat jij deze beschadiging zelf hebt aangebracht. Zowel jij als de aannemer tekenen het opleveringsrapport.

oplevering

Gebreken bij oplevering nieuwbouw

Zijn er nog gebreken? Dan moet de aannemer alle gebreken die in het rapport staan binnen drie maanden herstellen, als je bij de koop van de woning de model koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend tenminste.

Je kunt bij de oplevering 5% van de aanneemsom bij de notaris in depot laten storten. Hiermee heb je een stok achter de deur, mocht de aannemer de gebreken niet binnen drie maanden hebben hersteld. Zijn de gebreken niet binnen deze periode hersteld? Laat dat dan, voordat de drie maanden zijn afgelopen, door middel van een aangetekende brief aan de notaris en de aannemer weten.

Meenemen naar de oplevering

Het is niet verstandig om met lege handen naar de oplevering te gaan. Er zijn namelijk zoveel dingen te controleren dat je vast niet alle details hebt kunnen onthouden. Vergeet daarom niet om deze lijsten mee te nemen:

 • De meer- en minderwerklijst
 • De eventuele vooropleverlijst

Tip: ben je niet zo zeker van jouw eigen kennis en kunde rondom de technische kant van de oplevering? Dan is het slim om een bouwkundige mee te nemen om een opleveringskeuring nieuwbouw te laten doen, Schippers Bouwconsult staat u graag terzijde bij uw opleveringskeuring

Wilt u een opleveringskeuring door Schippers Bouwconsult laten uitvoeren?
bestel nu »

Gebreken ontdekken

Heeft u gebreken in huis ontdekt na de oplevering?

U kunt de bouwer aansprakelijk stellen voor gebreken die u na de oplevering ontdekt. Dit is geregeld in uw koopcontract en wordt de contractuele aansprakelijkheid genoemd. Dit moet wel binnen een bepaald tijdsbestek gebeuren en geldt alleen wanneer u een model koop-/aannemingsovereenkomst heeft.

Contractuele aansprakelijkheid

 • Herstelperiode: 3 maanden
  Alle gebreken die in het opleverrapport zijn gemeld, moet de bouwer volgens contract binnen drie maanden herstellen.
 • Onderhoudsperiode: 6 maanden
  De onderhoudsperiode geldt tot 6 maanden na de oplevering. Ook tekortkomingen die in deze periode opduiken, moet de bouwer herstellen.
 • Verborgen gebreken: 5,5 jaar
  Dit zijn gebreken die pas na de oplevering worden ontdekt en ook niet eerder ontdekt hadden kunnen worden. Denk aan een lekkage. Een bouwer blijft hier 5 jaar na de onderhoudsperiode aansprakelijk voor. Meld het gebrek tijdig schriftelijk aan de bouwer en dien uw vordering op tijd in bij de rechter of arbiter.
 • Ernstige gebreken: 20,5 jaar
  Na 5,5 jaar kunt u de bouwer alleen nog aansprakelijk stellen voor heel ernstige gebreken. Dit zijn bijvoorbeeld gebreken die de constructie van de woning ernstig aantasten. Denk aan het instorten van het dak of funderingsproblemen. Dit kunt u tot maximaal 20,5 jaar na oplevering doen.

Aanvulling aansprakelijkheid

Naast de contractuele aansprakelijkheid heeft u mogelijk nog garantie van SWK, Woningborg, Bouwgarant of GIW. Dit is eigenlijk een aanvulling op de contractuele aansprakelijkheid.

Stappenplan bij gebreken

Heeft u gebreken aan de woning geconstateerd na de oplevering? En is de woning of het appartement gebouwd is met SWK-, Woningborg-, of GIW-garantie?

Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Vergelijk opleveringskeuring

Regelmatig word aan ons gevraagd wat het verschil is tussen een oplevering door Vereniging Eigen Huis (VEH) en Schippers Bouwconsult BV.

Welnu, daar kunnen we heel eenvoudig in zijn:

Allereerst dien je bij Vereniging Eigen Huis (hierna VEH) lid te zijn. Dit kost je € 27,= per jaar. Die kan je dus alvast optellen bij het tarief dat VEH voor een oplevering rekent.
Vervolgens, het standaardtarief voor een oplevering bij VEH is € 223. Tel daar dus de € 27 lidmaatschap bij op zit je op € 250.
Dit is voor maximaal 2 uur. Daarna komt er € 46 per half uur bij. Meestal ben je 3 uur zoet dus tel er sowieso maar zeker 2x € 46 bij. En kom je daar 10 minuten overheen rekent VEH een 3e half uur….
U kunt dat hier nalezen.

We hebben ons tarief voor een opleveringskeuring (tijdelijk) verlaagd naar € 235,=. En dat zonder verborgen bijkomende kosten. All-in dus. Dit betekend dus dat wij een veel scherper tarief hanteren als VEH in bovenstaand voorbeeld. Een oplevering uitgevoerd door Schippers Bouwconsult BV is ALTIJD minimaal € 15 goedkoper als bij VEH. En dan hebben we het nog niet over het feit dat wij geen toeslagen rekenen en VEH per half uur extra een toeslag in rekening brengt van € 46. Tel uit je winst!

Daarnaast, onze aanpak is anders. Pragmatischer. Maar goed, dat is een moeilijk terrein en wij gaan zeker geen concurrente partijen afvallen / aanvallen.
Ieder heeft zijn eigen uitvoeringswijze. En ieder heeft zijn eigen mening over hoe een oplevering dient plaats te vinden.

Wilt u een opleveringskeuring door Schippers Bouwconsult laten uitvoeren?
bestel nu »

[kkstarratings]