banner

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker indien de hypotheeknemer niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen.
Om NHG te verkrijgen is een bouwkundige keuring vereist die voldoet aan de NHG criteria. De woning wordt beoordeeld aan de hand van de richtlijnen opgesteld door de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen. Door de NHG keuring van Schippers Bouwconsult BV verkrijgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzicht in de staat van onderhoud van het pand.

Waarom Nationale Hypotheek Garantie?
Met NHG kan een (toekomstige) huis inclusief bijkomende kosten met 100% geleend geld worden gefinancierd. Door de borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen beloont de bank u met een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,5%!

NHG verkrijgen bij een verbouwing?
U kunt bij het afsluiten van een lening ten behoeve van een verbouwing aan uw woning de Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Dit kan ook als er geen NHG is gevestigd op de bestaande lening. De kosten van een kwaliteitsverbetering moeten blijken uit bijvoorbeeld een taxatierapport, een zelfopgemaakte specificatie of een bouwkundig rapport. Bij bouwkundige voorzieningen kunt u denken aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer of het realiseren van een aanbouw aan de woning. De bestaande lening kan worden overgenomen door een andere geldverstrekker en tegelijkertijd worden verhoogd of er kan een aanvullende lening voor de verbouwing worden afgesloten. Schippers Bouwconsult is u graag van dienst bij het opstellen van de bouwkundige rapportage. Voor verdere informatie over NHG bij verbouwing verwijzen wij u graag naar deze website.

Hoe gaat het uitvoeren van een inspectie in zijn werk?
Het traject van opdracht tot rapportage wordt binnen vijf werkdagen na de inspectie gerealiseerd. Het tijdstip van de keuring wordt altijd in nauw overleg met u gepland.
Als de keuring is gepland, zorgt de inspecteur dat hij tijdig bij de woning aanwezig is. De keuring duurt, afhankelijk van de grootte van het pand, maximaal twee uur. Tijdens de keuring worden geen vaste afwerkingen verwijderd. Het rapport wordt binnen 3 dagen na de keuring naar u gemaild. Indien gewenst kunt u ook een afdruk per post ontvangen.
Indien dit sneller moet kennen wij een spoedprocedure, bij een spoedprocedure ontvangt u het rapport de ochtend na de  keuring in uw mailbox, en indien gewenst afgedrukt op de deurmat! Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Wat zijn de kosten van Nationale Hypotheek Garantie?
Gerelateerd aan de Nationale Hypotheekgarantie moet u denken aan 2 kostenposten welke u bij het aangaan van de hypotheek zult moeten voldoen. Dit zijn de kosten voor het Waarborgfonds en de kosten van de keuring door Schippers Bouwconsult.

Kosten voor het Waarborgfonds 
Voor de Nationale Hypotheekgarantie betaalt u eenmalig een bedrag aan het Waarborgfonds: de borgtochtprovisie. Deze provisie bedraagt 0,3% van het geleende bedrag. Omdat dit bedrag fiscaal aftrekbaar is en u door de NHG een lagere rente krijgt, verdient u de borgtochtprovisie ongeveer in een jaar terug.

Kosten voor de NHG keuring
De kosten van een NHG keuring bedragen € 295,- (pakket zilver) of € 355,- (pakket goud) inclusief BTW. Ook deze kosten zijn (net als de borgtochtprovisie) fiscaal aftrekbaar.

Wat doet Schippers Bouwconsult verder?
Naast bouwkundige keuringen (al dan niet ten behoeve van het verkrijgen van NHG) verzorgen wij tevens opleveringen, doen wij bouwkundige onderzoeken en leveren wij second opinions inzake schadegevallen. Daarnaast leveren wij toezicht, directievoering en management op diverse bouwplaatsen en doen wij specialistisch bouwkundig onderzoek ingeval van moeilijke bouwkundige vraagstukken.

Wat zijn de betaalmethoden die Schippers Bouwconsult BV accepteerd?
U kunt bij ons op verschillende manieren betalen. Wij accepteren cash betalingen, PIN-betalingen (ook credit-card), betaling achteraf (per factuur) en betaling vooraf per iDeal via de website.

Afgestemd op de vele betaalmogelijkheden accepteren hebben we ook enkele kortingsregelingen.

Waar vind ik de Algemene Leveringsvoorwaarden die Schippers Bouwconsult BV hanteert?

de Algemene leveringsvoorwaarden van Schippers Bouwconsult BV treft u hier

Waar vind ik de Privacy-Regeling die Schippers Bouwconsult BV hanteert?

de Privacy-Verklaring van Schippers Bouwconsult BV treft u hier

Waar vindt ik de uitleg omtrent het van toepassing zijnde herroepingsrecht conform Art. 6:230 Burgelijk Wetboek?

de uitleg omtrent het herroepingsrecht treft u hier

Al met al is Schippers Bouwconsult een professionele instelling waarbij het leveren van kwaliteit binnen een korte tijdsspanne tegen een scherp tarief van groot belang is.