Wanneer u te maken heeft met schade aan uw woning die u via de verzekering wilt claimen, dan komt er een expert van de verzekering langs. Op dit punt is het goed om eens te kijken naar de vraag “Wat is een contra-expert?” Want de expert van de verzekeringsmaatschappij mag dan wel onpartijdig lijken, hij is dit niet. Hij werkt namelijk in dienst of in opdracht van de verzekeraar. De expert beoordeelt uw schade en zal met een schadebedrag komen. Dit is het bedrag dat u uitgekeerd krijgt van uw verzekeringsmaatschappij.

Blij met uw vergoeding of had u meer kunnen krijgen?

Hoewel u misschien al lang blij bent dat u een vergoeding krijgt, is een contra-expert inschakelen altijd verstandig. Wanneer u in de situatie zit dat de expert in uw ogen een te laag bedrag ingeschat heeft, of helemaal geen vergoeding wil betalen, dan moet u zeker deze blog lezen. U krijgt antwoord op de vraag “Wat is een contra-expert?” U leest bovendien wat de kosten contra-expertise voor u zijn en hoe het aanvragen verloopt.

Wat is een contra-expert?

Om direct een beknopt antwoord te geven op de vraag “Wat is een contra-expert?” bekijken we de volgende situatie. Stel u heeft schade aan uw woning door lekkage, dit is uiteraard heel vervelend aangezien het hoge kosten met zich meebrengt. Uw opstalverzekering zal gelukkig vaak een bedrag voor het herstel van de woning betalen. Of de schade gedekt wordt en hoe hoog het uitgekeerde bedrag zal zijn, wordt echter bepaald door de expert van uw verzekering. Omdat hij in het belang van uw verzekeraar werkt, is het goed om er ook een expert bij te hebben die uw belang behartigt. Daarom schakelt u een contra-expert van Schippers Bouwconsult BV in. Hij zal u in het hele proces bijstaan. In de volgende alinea’s leest u meer over schade melden bij de verzekeraar en de rol van de contra-expert van Schippers Bouwconsult BV.

Let hierop bij schade melden bij uw verzekering

Wanneer u schade heeft aan uw woning, meldt u deze zo snel mogelijk bij uw opstalverzekeraar. Bij sommige verzekeraars communiceert u rechtstreeks. Heeft u uw verzekering via een tussenpersoon geregeld? Dan zal hij of zij dit voor u doen. Het melden van schade moet via een formulier. Komt de schade van inbraak? Dan moet u ook een Politierapport bijvoegen. Lees altijd uw polis goed door en ga in overleg met uw verzekering over de schade. Op dit punt is het al verstandig om contact met ons op te nemen. Onze experts geven u graag vrijblijvend advies. Dit advies, op basis van jarenlange ervaring, kan al bepalend zijn of u überhaupt een bedrag uitgekeerd gaat krijgen.

Uw verplichtingen

U heeft dan wel een verzekering, echter bepaalt uw polis of u een schadevergoeding krijgt, hoe hoog die is en wat uw eigen verplichtingen zijn. Wanneer de schade bijvoorbeeld een noodreparatie vergt om verdere schade te voorkomen, dan bent u dit bij de meeste verzekeraars verplicht dit te doen. Wanneer de schade niet erger wordt, dan moet u juist vooraf overleggen voor u ook maar iets gaat repareren. Denk aan lekkage waarbij u het punt waar het lekt zo snel mogelijk provisorisch afdicht om verdere waterschade te voorkomen. Ga het echter niet volledig repareren, aangezien er nog een expert van de verzekeraar langs moet komen om de schade te beoordelen. Hoewel u geen specialist bent, wordt er vanuit een verzekering wel een taak bij u neergelegd. Namelijk inschatten wat de schade is, welke reparatie mag en/of dit noodzakelijk is. Een expert met een bouwkundige achtergrond van Schippers Bouwconsult BV kan u hier gelukkig bij helpen.

De expert van de verzekeraar

Bij schades hoger dan 750 euro komt er meestal een expert langs om de schade te beoordelen en de hoogte van het uit te keren bedrag te bepalen. U dient dus de schade te laten zoals het is. Heeft u alles gerepareerd? Dan is het onmogelijk voor de expert om deze te beoordelen. Hij kijkt niet alleen naar de schade, maar ook naar de oorzaak. Zo wordt schade door achterstallig onderhoud mogelijk niet vergoed. Zeker wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de expert, dan schakelt u een contra-expert in. U kunt echter ook al eerder contact met een contra-expert opnemen om eerder in dit proces hulp te krijgen. De contra-expert bekijkt de schade op basis van het rapport van de eerste expert. Schippers Bouwconsult BV heeft contra-experts in dienst die allemaal een bouwkundige achtergrond hebben en jarenlange ervaring hebben in het beoordelen van schades aan panden. Hierdoor kunnen zij goed inschatten of de eerste expert zijn werk goed gedaan heeft en u niet benadeelt heeft.

Wat als de contra-expert en de eerste expert er niet uitkomen?

U weet nu globaal het antwoord op de vraag “Wat is een contra-expert?” Namelijk, de contra-expertise is het proces van controleren of de expert van de verzekeraar een correct en eerlijk oordeel over uw schade heeft afgegeven. Bovendien kan een contra-expert van Schippers Bouwconsult BV u direct al helpen in hoe u met de schade en de verzekeraar om moet gaan. Het komt vaak voor dat de contra-expert een ander oordeel heeft dan de expert van de verzekeraar. Als de verzekeraar de schade afkeurt of een te laag bedrag inschat, en de door u ingeschakelde expert van Schippers Bouwconsult BV anders oordeelt, dan gaat hij voor u in gesprek. Hij zal met de eerste expert eruit proberen te komen om de schade op een eerlijke manier vast te stellen. Wanneer beide experts niet tot elkaar kunnen komen, dan wordt een arbiter ingeschakeld. Deze persoon doet nogmaals een beoordeling die daarna voor u en uw verzekeraar bindend is. 

Contra-expert inschakelen

U krijgt een steeds beter beeld van wat een contra-expertise is en de voordelen van een contra-expert inschakelen. Wanneer en hoe u een contra-expert inschakelt, leest u in deze alinea. De meeste mensen melden alleen de schade bij hun verzekeraar of tussenpersoon en wachten het oordeel van de expert af. Schippers Bouwconsult BV biedt echter toegevoegde waarde in het hele proces, het is dus verstandig om direct contact met ons op te nemen wanneer u de schade constateert. Het eerste gesprek met ons is altijd kosteloos en vrijblijvend, terwijl dit eerste gesprek u direct goed advies geeft. Wanneer u een goed gevoel erbij heeft, kunt u ons inschakelen als uw contra-expert. Wij helpen u dan in het hele proces rondom uw schade. Vanaf punt één tot aan de uiteindelijke vergoeding.

Contra-expertise kosten

Wat is een contra-expertise waard? U zult misschien verwachten dat een contra-expert inschakelen een hoop geld zal kosten, gezien de waarde die hij in dit proces voor u toevoegt. Het antwoord zal u verbazen. Voor u is onze dienstverlening vaak gratis. Wij kunnen dit, voor u ons inschakelt, controleren bij uw verzekeraar. Er kunnen voorwaarden zijn zoals de hoogte en de aard van de schade. Gratis een contra-expert inschakelen is mogelijk doordat de verzekeraar bij wet verplicht is dit voor u te betalen. De kosten van de contra-expert worden rechtstreeks aan de verzekeraar gefactureerd, u ontvangt hier dus geen factuur van. Ook worden de kosten van de contra-expertise niet ingehouden op het schadebedrag dat u ontvangt. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om kennis te maken en uw vragen te kunnen stellen.

 

Contra-expertise water- en brandschade

Wat een contra-expertise is, is nu duidelijk. We gaan nu kijken naar een specifiek type schade en de rol van de contra-expert hierin. De belangrijkste schade om naar te kijken, is water- en brandschade. Het klinkt misschien gek, maar bij brandschade is na het blussen vaak ook waterschade. Hierdoor keldert de waarde van uw woning. Water en vuur zijn de grootste problemen voor gebouwen, tegelijkertijd zijn ze het moeilijkst om te beoordelen. Waarbij een lekkage of brandje klein kan lijken, kan de gevolgschade enorm zijn. Bij waterschade zoals de lekkage van leidingen of een dakgoot, kan de schade enorm groot worden. Zo groot dat u jaren later nog steeds last van schimmel in de muur heeft, houtrot in de balken, oxidatie van metaal, kromtrekking van hout etc. Het is belangrijk dat de expert deze gevolgschade ook in zijn beoordeling meeneemt. De realiteit is echter dat de expert van de verzekeraar dit lang niet altijd doet. Wij van Schippers Bouwconsult BV werken zeer grondig, en nemen alle mogelijke gevolgschade mee. Door onze vergaande bouwkundige kennis, weten we alles beter in te schatten. Wij doen namelijk veel meer dan alleen contra-expertise. We voeren bouwkundige keuringen uit, keuren opgeleverde bouwwerken en inspecteren gebouwen en onderdelen daarvan. Kortom, wij weten alles van bouwwerken.

Contra-expertise ervaringen

Wat zijn de ervaringen met contra-expertise? Hoewel contra-expertise niet iets is dat iedereen kent, heeft het een zeer grote impact bij schadeafhandelingen met verzekeringen. Logisch dat de contra-expertise ervaringen van Schippers Bouwconsult BV zeer positief zijn. Schade aan uw woning is zeer vervelend, zowel praktisch gezien als emotioneel gezien. Juist hierdoor vinden wij het belangrijk om u te ontzorgen. U kunt op ons rekenen vanaf het moment van contact tot de uiteindelijke betaling door de verzekeringsmaatschappij. Deel na de afhandeling gerust uw contra-expertise ervaring met ons, wij ontvangen graag uw feedback.