U komt zowel de term bouwkundige als bouwtechnische keuring tegen. Wat is het verschil tussen een bouwkundige en bouwtechnische keuring? In deze blog gaan we hier dieper op in. Hoewel met beide termen eigenlijk hetzelfde bedoeld wordt, namelijk een keuring van een pand door een bouwkundig ingenieur, is het goed om hier meer over te weten. De bouwkundige of bouwtechnische keuring wordt meestal uitgevoerd in opdracht van u als koper van een nieuw huis. Met deze keuring krijgt u duidelijkheid over verschillende bouwtechnische aspecten van een particuliere woning of een bedrijfspand. 

Verschil bouwkundige keuring, bouwtechnische keuring en meer termen

Voor de keuring van een pand zijn meerdere termen. Waarbij met een bouwtechnische keuring eigenlijk altijd de beoordeling van bestaande bouw bedoeld wordt, vallen onder de noemer van bouwkundige keuringen ook andere keuringen. Denk aan een opleveringskeuring van een verbouwing of nieuwbouw project, of een bouwkundig onderzoek naar ontstane problemen. Er is dus overlap in termen die gebruikt worden en in de basis gaat het allemaal om hetzelfde, een bouwtechnisch inspecteur komt langs en gaat het pand onderzoeken. Hierbij wordt er met name visueel gekeken, aangezien een bouwkundig inspecteur uiteraard niet de tegels van de muur kan gaan halen. Met goede apparatuur en veel ervaring kan een bouwkundig inspecteur van Schippers Bouwconsult zelfs visueel al veel meer ontdekken dan uzelf zou zien. 

Onafhankelijke bouwkundige keuring

Doordat de bouwkundige, oftewel de bouwtechnische keuring uitgevoerd wordt door een onafhankelijke bouwkundige inspecteur, krijgt u een objectief rapport over de staat van het pand. Tijdens de keuring wordt alles bekeken, van fundering tot dak en van interieur tot exterieur. De bouwkundig ingenieur zal op basis van metingen en waarnemingen conclusies kunnen trekken, vervolgonderzoeken aan kunnen raden en een kosteninschatting kunnen maken voor benodigde reparaties. Zo’n bouwkundig rapport omvat de belangrijkste punten op basis waarvan ook een hypotheekverstrekker het pand voor de financiering kan beoordelen. Doordat de inspecteur geen afhankelijkheid heeft met de verkopende partij of de makelaar kunnen u en de hypotheekverstrekker op zijn oordeel vertrouwen. 

Wat is het verschil tussen een bouwkundige en bouwtechnische keuring per bedrijf of inspecteur?

De eisen die de hypotheekverstrekker stelt aan de bouwkundige keuring, zoals ook een NHG keuring of NHG bouwkundige keuring, hebben de standaard gezet van wat iedere bouwkundige inspecteur zal onderzoeken. Per bouwkundig onderzoeksbureau kan de inhoud van het rapport wel verschillen op het gebied van hoe uitgebreid het is en hoe helder alles verwoord is. Schippers Bouwconsult kijkt naast de bouwkundige staat ook naar de toekomst en naar het woongenot. Een voorbeeld hiervan is een indicatie van wanneer schilderwerk gedaan moet worden en of hang en sluitwerk inbraakveilig is. U kunt bij Schippers Bouwconsult bovendien pakketten kiezen, u heeft daarmee zelf de kosten van de bouwtechnische keuring in de hand en bepaalt wat u bekeken wilt hebben. Hoewel er dus per bouwkundig inspecteur of per bureau voor bouwkundige keuring weinig verschil is, is het rapport dat u krijgt wel van belang. Hoe duidelijker alles omschreven wordt, hoe meer u eraan heeft.

Verschil bouwkundig onderzoek of bouwtechnische keuring

De term bouwkundig onderzoek wordt ook wel gebruikt voor bouwkundige keuring of bouwtechnische keuring. Echter een bouwkundig onderzoek of bouwtechnisch onderzoek verschilt wel met zo’n keuring. Bij een keuring wordt tot een bepaald niveau bekeken wat de staat van een pand is. U kunt zich voorstellen dat de verkopende partij niet blij is als u voor de keuring een gat in de vloer of muur maakt. Schippers Bouwconsult kan alleen voor de bouwkundige endoscoop een gaatje in de muur maken als hier toestemming voor is.

Destructief onderzoek en niet-destructief onderzoek

Een bouwkundige keuring is vrijwel altijd niet-destructief, er wordt dus niets gesloopt of verwijderd. Voor een bouwkundig onderzoek is dit anders. Vaak wordt dit uitgevoerd als er al problemen bekend zijn of als het pand al van u is en u verder onderzoek wilt laten doen. Bij een onderzoek kan de inspecteur, uiteraard met toestemming van u of de eigenaar, wel dingen verwijderen of “destructief onderzoek” doen. Hierbij wordt er wel een gat in vloer, muur, plafond of andere plaats gemaakt ten behoeve van het onderzoek. Wanneer u bijvoorbeeld lekkage heeft, dan kan het goed zijn dat voor het onderzoek het noodzakelijk is een gat in het plafond, muur of vloer te maken.

Waarom een bouwkundige keuring of bouwtechnische keuring uit laten voeren?

Wanneer u van plan bent om een pand te kopen, dan bent u vaak enthousiast. Om in uw enthousiasme geen gebreken over het hoofd te zien, is er de bouwkundige of bouwtechnische keuring. Met dit rapport in handen weet u veel beter wat de staat van hetgeen u van plan bent te kopen daadwerkelijk is. Bekijk de bouwkundige keuringen van Schippers Bouwconsult of neem vrijblijvend contact met ons op.