Wanneer u zoekt naar: “Wat kost een contra expertise?” dan is het goed te lezen dat er voor u in de meeste gevallen geen kosten aan contra expertise verbonden zijn. U ontvangt niet eens een factuur. U vraagt zich nu vast af hoe het dan kan dat u een onafhankelijke expert langs krijgt voor het beoordelen van de schade? En hoe het kan dat u begeleiding krijgt bij het contact over uw claim? Bovendien hoe het mogelijk is dat u vaak een hogere schadevergoeding krijgt? Met dit artikel geven we u antwoord op de vraag “Wat kost een contra expertise?” en gaan we dieper in op de mogelijkheden die een contra expert u biedt.

De contra expert begeleidt het gehele traject

Wanneer u schade heeft in uw huis of in uw bedrijfspand, dan bent u daar meestal voor verzekerd. Echter de weg om de schade ook daadwerkelijk vergoed te krijgen is langer en moeilijker dan de meeste mensen denken. Veel mensen die wel eens schade bij een verzekering hebben geclaimd, zullen bevestigen dat het bedrag vaak lager is dan de daadwerkelijke kosten om de schade te laten herstellen. De verzekering stuurt een expert langs die een rapport opmaakt. Omdat aan deze expert geen kosten zijn verbonden en de expert onpartijdig lijkt, vertrouwen mensen vaak op dit rapport. Echter is het tegendeel waar, de expert werkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij en kan dus een gekleurd beeld geven over de schade. De kosten voor herstel kunnen hoger liggen of zelfs de keuze van herstel kan anders zijn. Denk aan plaatselijk herstel, meenemen van gevolgschade of zelfs de keuze voor sloop en herbouw. Een onafhankelijke contra expert inschakelen is dus verstandig om in uw belang de schade te laten beoordelen.

Contra expertise door een expert laten uitvoeren

Een contra expertise is eigenlijk hetzelfde als de eerste inspectie die de verzekering uitvoert. Echter er is een groot verschil. Uit de eerste inspectie van de expert van de verzekeringsmaatschappij krijgt u een schaderapport. De onafhankelijke contra expert die u inschakelt, gaat met dit rapport de schade beoordelen. Deze beoordeelt ook de geraamde kosten van de expert en zijn of haar plan voor herstel. Hoewel een contra expert dus van grote waarde voor u is, kost dit u in de meeste gevallen helemaal niets. Bij wet is namelijk geregeld dat u het recht heeft om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een contra expert in te schakelen. Een slager keurt immers ook niet zijn eigen vlees. Dus waarom zou alleen het laten keuren van uw schade door de verzekeringsmaatschappij acceptabel zijn? 

Type schade

Er zijn tal van schades die, buiten uw schuld om, kunnen voorkomen. Doordat de schades zo divers zijn en ieder pand anders is, is de prijs voor contra expertise moeilijk vast te stellen. Per situatie zal een offerte opgemaakt moeten worden. In veel gevallen moet niet alleen de zichtbare schade beoordeeld worden, maar moet er ook gekeken worden naar gevolgschade. Een goed voorbeeld is een lekke leiding. De expert van een verzekeraar kan de kosten voor een nieuwe leiding en nieuw tegelwerk suggereren. Een contra expert kijkt vaak verder. Welke schade is er ontstaan aan de constructie door het lekkende water? En wanneer dit hersteld moet worden, wat zijn de kosten daarvan? Het verschil in schadevergoeding kan al snel duizenden euro’s zijn. Met het inhuren van een contra expert, profiteert u van kosteloze contra expertise, maar u kunt wel een hogere vergoeding innen.

Zeer uitgebreid onderzoek

Het onderzoek van de contra experts van Schippers Bouwconsult is zeer uitgebreid. Ons onderzoek kenmerkt zich door de grondigheid ervan. Het onderzoek wordt niet alleen visueel gedaan, maar ook op basis van bijvoorbeeld vochtmetingen en endoscopisch onderzoek. Hierdoor wordt niet alleen de zichtbare schade beoordeeld maar ook de niet-zichtbare schade. Het totale onderzoek wordt in een duidelijk leesbaar rapport samengevat. U krijgt inzage in dit rapport en deze wordt ook met de expert van de verzekeraar besproken. Met een contra expert loopt u niet langer het risico dat er van uw onwetendheid misbruik gemaakt wordt. U heeft een expert aan uw zijde die het gesprek voor u kan voeren.

Vervolg bepalen

Nadat de schade is vastgesteld door de expert van de verzekeraar en beoordeeld is door de contra expert, zal het vervolg bepaald moeten worden. Denk aan schadeherstel of sloop en herbouw werkzaamheden. Schippers Bouwconsult BV kan u in het gehele traject adviseren. Van contra expertise tot keuring en van nieuwbouw of herstel. Zo heeft u met één expert te maken die op de hoogte is van het hele project. Het is het verstandig om na het herstel nogmaals een keuring te laten doen. De kosten voor beoordeling van de reparatie of een nieuwbouw keuring zijn per project uiteraard anders. Zo zullen de kosten voor de expert hoger liggen bij het keuren van een volledig nieuwbouwhuis of een aanbouw dan voor alleen het beoordelen van bijvoorbeeld een nieuwe badkamer. Vraag gerust een offerte aan of overleg met de contra expert wanneer u uw claim ontvangt van uw verzekeringsmaatschappij en wilt beginnen met reparatie of herbouw.

Niet iedere schade wordt door de verzekering gedekt

Hoewel het niet het leukste werk is, kan het verstandig zijn om uw polis goed onder de loep te nemen. Dit kwam duidelijk naar voren bij de schade aan huizen in het zuiden van Nederland. Bij de overstroming van 2021 bleek dat veel verzekeraars schade door overstroming van de grote rivieren niet dekken. Mensen die aan een kleine rivier wonen konden in sommige gevallen wel rekenen op een schadevergoeding. Ook zijn er verzekeraars die schade door overstroming van grote rivieren wel dekken. Kortom, een keer uw verzekeringspolis onder de loep nemen en uw risico op schade inschatten kan verstandig zijn. 

Risico en schade inschatten

Wanneer u in Groningen woont is de kans op aardbevingen groter dan overstroming van rivieren, kies dus een verzekeraar met een goede reputatie op het gebied van het risico dat u loopt. De hogere kosten voor een verzekering met betere dekking betalen zich in geval van schade vaak makkelijk terug. Bij wet is iedere verzekeraar verplicht dat u een contra expertise uit mag laten voeren. De voorwaarden die aan de contra expertise gesteld worden, kunnen wel anders zijn. Lees ook dit goed door in uw polis.

Contra expert voor schade

Interessant voor u om te weten, is dat een contra expert ook in gevallen waar u niet met de verzekeraar te maken heeft, ingeschakeld kan worden. Heeft u aardbevingsschade of andere schade die niet door de verzekeraar gedekt wordt, maar waarbij wel een tegenpartij is? Dan kunt u ook een contra expert inschakelen. Uiteraard zijn de regels voor kostendekking minder duidelijk bij het inschakelen van een contra expert voor de verzekering. Om te bepalen wie de kosten voor contra expertise dekt, gaat u met de tegenpartij in gesprek. U kunt ook direct contact met Schippers Bouwconsult BV opnemen. In veel gevallen hebben wij al eerder met partijen gewerkt en kunnen u adviseren. Denk aan bijvoorbeeld aardbevingsschade die u bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, afgekort IMG, moet melden. 

Kosten contra expert voor waterschade 

De voorwaarden die de tegenpartij bij vergoeding van de contra expert stelt, zijn zeer van belang. Zo kan er een limiet zitten aan het aantal uren dat vergoed wordt. Om zelf niet met een hoge rekening van extra uren te zitten, is goed overleg vooraf belangrijk. Een contra expert wiens expertisegebied bijvoorbeeld waterschade is, zal veel beter en sneller de schade kunnen beoordelen. De contra expert gaat op basis van het gemaakte schaderapport kijken. Wanneer er betwistbare schade is, zal hij hiervan een nieuw rapport maken. Met dit rapport zal hij de discussie aangaan met de expert die door de tegenpartij ingeschakeld is. Schippers Bouwconsult heeft veel ervaring en kan u ook altijd hier in bijstaan.

Kosten contra expertise bij bouwprojecten

Zoals u heeft kunnen lezen biedt een contra expert zeer veel meerwaarde. U ontvangt in veel gevallen een hogere schadevergoeding, terwijl u ontzorgd wordt en uitgebreid advies ontvangt. De experts van Schippers Bouwconsult BV kunt u echter voor meer inspecties inschakelen dan voor contra expertise alleen. Denk hierbij aan een opleveringskeuring van nieuwbouw, een aankoopkeuring of een taxatie. U betaalt, aangezien er geen tegenpartij is, de kosten voor de keuring zelf. Deze kosten voor het inschakelen van een expert wegen echter niet op tegen de eventuele kosten die uit schade of mankementen voortvloeien. Wanneer u een opleveringskeuring voor nieuwbouw of verbouw heeft, dan bent u na oplevering zelf verantwoordelijk voor eventuele mankementen. Het claimen bij een aannemer of uitvoerder veel is hierdoor moeilijker. Een bouwbedrijf kan namelijk gemakkelijk zeggen dat u zelf moet bewijzen dat het niet door uw eigen toedoen komt. Een expert aan uw zijde hebben, die weet waarop gelet moet worden bij de oplevering, kan u veel problemen besparen en kost u in de meeste situaties slechts enkele honderden euro’s.

Offerte voor contra expert of bouwkundige keuring aanvragen

De kosten voor contra expertise en voor een keuring kunnen per schade of project verschillen. Dit is afhankelijk van het type en de omvang van het project. U kunt een offerte aanvragen of de meest voorkomende type keuringen direct online bestellen. De prijzen en meer informatie vindt u onder Diensten. Uiteraard kunt u direct een offerte aanvragen of vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze experts staan u graag te woord en denken graag met u mee.